QR - Paaltje 7

Een belangrijk biotoop dat deze campus zijn grote natuurwaarde geeft, is schraal grasland, meer bepaald glanshaverhooiland. De betekenis van graslanden voor paddenstoelen kan bijzonder groot zijn. Dergelijke graslanden zijn biologisch het waardevolst indien ze lang onverstoord (onbemest en onverstoord bodemprofiel) worden gelaten; hier wordt dat bovendien gecombineerd met een aangepast maaibeheer. Veel van de typerende paddenstoelen zijn bedreigde en zeldzame soorten, maar zij gelden ook als bio-indicatoren omdat ze door hun aan- of afwezigheid iets vertellen over de kwaliteit van de omgeving. Bepaalde wasplaten bijvoorbeeld stellen zeer hoge eisen aan de omgeving waar ze groeien en verdragen absoluut geen bemesting. Naast wasplaten zijn ook aardtongen en bepaalde knotszwammen goede bio-indicatoren, die je bovendien op deze plaats kan bewonderen. Aardtongen (Geoglossaceae) vormen ongewone, gesteelde paddenstoelen die knuppelvormig of tongvormig zijn en typisch rubberachtig taai en zwart. Op deze plaats groeien zowel Ruige aardtong (Trichoglossum hirsutum) als Fijngeschubde aardtong (Geoglossum fallax), en ook een zeldzame parasitaire zwam op aardtongen: Aardtongzwameter (Hypomyces papulasporae).

Foto 1

(Verwacht vanaf de herfst met het verschijnen van de paddenstoelen)

Binnen de groep van wasplaten, die normaal gekenmerkt worden door felle en opvallende kleuren, beschouwen we ook het geslacht Camarophyllopsis. De soorten hierin hebben net als andere wasplaten dikke en ver uit elkaar staande plaatjes, maar eerder bruinige tinten. Deze plaats is de enige groeiplaats in Vlaanderen van de zeer zeldzame Okersteelwasplaat (Camarophyllopis micacea), maar ook van andere zeldzaamheden als Donkere wasplaat (C. hymenocephala) en Stinkende wasplaat (C. foetens).

Foto 2

(Verwacht vanaf de herfst met het verschijnen van de paddenstoelen)