Masterproef

Modaliteiten

 

Nota in verband met plagiaat en wetenschappelijke integriteit
Studenten die voor (een deel van) hun masterproefonderzoek een periode naar het buitenland trekken, dienen dit verblijf te registreren in Oasis. Meer info.

Vorm

Masterproefovereenkomst

Als er een derde partij betrokken is bij een masterproef (bijv. een bedrijf, externe organisatie) is het wenselijk dat alle partijen een masterproefovereenkomst ondertekenen. Daarin worden o.a. de aansprakelijkheden en vertrouwelijkheidsverklaringen geregeld. Deze masterproefovereenkomst wordt in samenspraak met de promotor/masterproefcoördinator ingevuld in drievoud en eerst door de promotor en de student getekend. Daarna legt de student (of de promotor) de masterproefovereenkomsten ter ondertekening voor aan de externe partij. Als laatste tekent de facultaire onderwijsdirecteur namens de UGent.

 

Vertrouwelijkheid van de masterproef

Opgelet: indien de masterproef vertrouwelijke data bevat, er een vertrouwelijkheidsverklaring werd opgesteld en de masterproef (nog) niet openbaar mag gemaakt worden, dient de promotor in Plato een embargodatum in te stellen vóór de student de masterproef oplaadt.

(1) Als de student de masterproef uitvoert in een onderzoekslabo of binnen een onderzoeksproject van de UGent, dan wordt de facultaire vertrouwelijkheidsverklaring getekend door begeleiders, promotoren en juryleden.

(2) Als de student de masterproef uitvoert in een extern bedrijf, dan volstaat in de meeste gevallen de masterproefovereenkomst (zie boven).

(3) In andere gevallen waarbij de student wordt ingeschakeld in een onderzoeksproject, of waarbij u geheimhouding wilt verzekeren, kan de ‘eenzijdige verklaring vertrouwelijkheid en overdracht van recht (ENG versie) worden gebruikt. Deze verklaring kan ook worden gebruikt buiten de masterproef, bv. in het kader van labo’s, opdrachten, taken, practica.

Evaluatieformulieren

Ingenieurswetenschappen

Rubric voor beoordeling masterproef ingenieurswetenschappen (Nederlandstalige versie / English version)

Industriële wetenschappen

Rubric voor beoordeling masterproef industriële wetenschappen (Nederlandstalige versie / English version)

Plato