Over de bibliotheek

Grondplannen LWBIB

Andere bibliotheken Letteren en Wijsbegeerte

Missie/reglement/partners

Over de bibliotheek

Lees verder...

Partners

Lees verder...

Groepswerkplekken

Momenteel kan enkel personeel groepswerkplekken binnen de bibliotheek reserveren.

Stuur hiervoor een mailtje naar lib.flw@UGent.be met het moment en de GWP van uw keuze.

Vleugel Magnel


Vleugel Loveling

humanities@the library

Due to current Corona-measures, the international staff week will be postponed to a later date

Herman Uyttersprot

Korte biografie van Herman Uyttersprot

Germanist en vrijzinnige Herman Uyttersprot omringt zich heel zijn leven met dichters en schrijvers, letterlijk en figuurlijk: zijn leermeesters zijn onder andere Karel Van de Woestijne en Franz De Backer; hij leest en publiceert over Heine, von Kleist, Kafka, van Ostaijen en Rilke. Louis Paul Boon en Johan Daisne zijn zijn vrienden. Uyttersprot vervult zo een schakelrol in de letterkunde en brengt zijn liefde voor literatuur en poëzie over op talloze studenten.

Herman Uyttersprot is de jongste zoon van de liberale en vrijzinnige hoofdonderwijzer in de dorpsschool van Denderbelle. Hij volgt secundair onderwijs aan de Rijksmiddelbare School in Dendermonde en aan het Koninklijk Atheneum in Gent. Nadien studeert hij Germaanse filologie aan de Gentse universiteit. Hij promoveert in 1930 bij Frank Baur op een comparatistisch proefschrift over Heine en het Heinianisme in de Nederlandse letterkunde. Als student is hij lid van het Taalminnend Genootschap ’t Zal Wel Gaan en hoofdredacteur van het blad De ’t Zal-Wel-Ganer. Na een carrière in het middelbaar onderwijs stap hij in 1945 over naar de universiteit waar hij de afwezige professor Polderman vervangt voor Duitse letterkunde, waarvoor hij in 1948 vast benoemd wordt. In 1958 volgt hij bovendien Franz De Backer op als titularis van de cursus Inleiding tot de geschiedenis van de moderne letterkunde, een verplicht opleidingsonderdeel voor ondermeer studenten Letteren en Wijsbegeerte, Rechten en Pedagogie, waardoor de bezielende en uitzonderlijk erudiete prof, gewaardeerd wordt door een belangrijk deel van de studentenpopulatie.

UGentMemorie, Frank Cotman
Herman Uyttersprot

Jules de Saint-Genois

Korte biografie van Jules de Saint-Genois

Jules de Saint-Genois start zijn rechtenstudies in 1831 aan de pas heropende Gentse Universiteit, na de klassieke humaniora aan het college in Mechelen. Hij behaalt zijn doctorstitel in 1834 en begint na de stage als advocaat aan de Gentse balie waar hij 30 jaar zal blijven. In 1843 wordt de Saint-Genois universiteitsbibliothecaris en hoogleraar. Hij is politiek actief in Gent, vanaf 1848 als gemeenteraadslid voor de katholieken en van 1855 tot 1857 schepen. Zijn interesse gaat naar de geschiedenis en naar de Nederlandse taal.

Hoewel  Jules de Saint-Genois opgroeit in een oude adelijke familie, waar Frans uiteraard de voertaal is, spring hij vrij snel op der kar van de nog jonge Vlaamse Beweging en wordt er zelfs één van de Gentse boegbeelden van. Toch blijft hij een Belgisch patriot. Hij is unionist in hart en nieren en ziet met lede ogen de polarisatie tussen katholieken en liberalen in 1857, zowel op het lokale als op het landelijke vlak. Zijn korte politieke carrière neemt hier dan ook een einde.
Jurist van opleiding, gaat de voorkeur van de Saint-Genois evenwel uit naar geschiedenis en literatuur. Hij wordt achtereenvolgens archivaris van de provincie Oost-Vlaanderen en hoogleraar-bibliothecaris aan de Gentse universiteit waar zijn grootste verdienste het catalogeren van de rijke handschriftenverzameling wat uitmondt in een omvangrijke publicatie. Hij zorgt er tevens voor dat de collectie met belangrijke werken wordt uitgebreid. Jules de Saint-Genois publiceert zowel fictie als non-fictie over historische onderwerpen en is actief in talrijke verenigingen.


UGentMemorie, Frank Cotman

Cecile Vereecken

Korte biografie van Cecile Vereecken

Pas in 1958 wordt voor het eerst een vrouw professor benoemd aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Het is Cecile Vereecken. Deze geboren en getogen Gentse studeert Germaanse Filologie in haar geboortestad en kan nadien onmiddellijk aan de slag als assistent bij Edgard Blancquaert. Ze doctoreert bij hem in 1944 met een monumentale studie over de Gentse persoons- en plaatsnamen van ca. 1000 tot 1253. Als dialectologe, etymologe en als naamkundige levert ze zeer verdienstelijk werk.


Cecile Vereecken wordt in het door de Duitsers bezette Gent geboren in de lente van 1915. Ze volgt de richting Latijn-Grieks aan het Atheneum voor meisjes, wat dan in Gent de enige school is die meisjes voorbereidt op universitaire studies. Voor Cecile Vereecken wordt het Germaanse Filologie waarin ze afstudeert in juli 1937. Ze start in 1938 als leerling assistent, wordt hetzelfde jaar assistent en in 1945 werkleider. Inmiddels is ze gehuwd en draagt, zoals dan vanzelfsprekend is, de naam van haar echtgenoot, de geoloog René Tavernier. Begin 1958 wordt ze deeltijds docent aan het Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen. Het Hoger Instituut is op dat moment een onderdeel van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Wanneer het Hoger Instituut in 1969 wordt omgevormd tot de Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen, blijft Cecile Vereecken aan deze nieuwe faculteit gehecht. Nochtans werkt ze bij het Seminarie voor Nederlandse taalkunde en Vlaamse dialectologie en heeft er ook haar standplaats. Cecile Vereecken is een veelbelovende jonge wetenschapster.

Frank Cotman

Simone Bergmans

Korte biografie van Simone Bergmans

De eerste vrouw die in 1923 afstudeert in de kunstgeschiedenis aan de Gentse universiteit is Simone Bergmans. Twee jaar later doctoreert ze in dezelfde discipline. Zij heeft dan reeds vijf eerste prijzen aan het Gentse conservatorium behaald. Net zoals haar vader Paul en grootvader Charles, beiden hoogleraar aan de UGent, heeft zij een groot muzikaal talent. Maar de chronische heupontsteking waaraan ze lijdt fnuiken een muzikale carrière en een loopbaan in het onderwijs. Het schrijven lukt haar wel en ze levert zowel kunsthistorische bijdragen als (Franstalige) literatuur.


Simone Bergmans groeit op in Gent in een muzikaal en intellectueel maar Franstalig nest. Haar vader  Paul Bergmans, is hoogleraar en hoofdbibliothecaris aan de UGent. Haar hogere studies doet zij aan het Gentse conservatorium waar ze de eerste  prijzen  voor  piano,  kamermuziek,  harmonie, contrapunt  en  fuga behaalt. Ze start in 1920 aan het pas opgerichte Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde. Zij rondt in 1923 de driejarige opleiding af en wordt de eerste Gentse kunsthistorica. Na haar studies geeft ze les aan het Gentse Koninklijk Lyceum voor meisjes en kunstgeschiedenis aan de École des Hautes Études. In 1939 wordt ze om ernstige gezondheidsredenen op pensioen gesteld. Ondanks de grote fysische beperking, waardoor ze een groot deel van haar leven in een plaasteren corset doorbrengt, schrijft ze bijdragen voor verschillende tijdschriften over kunst en muziek en publiceert ze een aantal kunsthistorische monografieën, novellen en romans. Voor haar roman ‘Moi...  ce  Malade’ wordt ze in 1941 bekroond door de  Académie Royale de Langue et de Littérature Française.

Frank Cotman

Robert Van Nuffel

Korte biografie van Robert Van Nuffel

Hallenaar Robert Van Nuffel behaalt het doctorsdiploma romaanse filologie aan de ULB in 1932. Datzelfde jaar studeert hij eveneens af als doctor in de letterkunde aan de oudste Europese nog functionerende universiteit van het Italiaanse Bologna. Benoemd aan de UGent in 1946, wordt hij in 1960 directeur aan het pas opgerichte Seminarie voor Italiaanse taal en literatuur. Het belang van Van Nuffel voor het onderwijs Italiaans in België, maar ook voor het onderwijs Nederlands in Italië, kan moeilijk overschat worden.

Tijdens zijn laatste studiejaren aan de ULB en de universiteit van Bologna is Robert Van Huffel journalist voor ‘l’Indépendence Belge’. Hij start in 1933 zijn loopbaan in het middelbaar onderwijs. Kort na WO II die hij in krijgsgevangenschap doorbrengt, wordt hij aan de Gentse universiteit benoemd en doceert Frans aan de Hogere School voor Handels- en Economische Wetenschappen gehecht aan de Rechtsfaculteit. In 1960 wordt het Seminarie voor Italiaanse taal en literatuur opgericht waarvan Van Nuffel directeur wordt tot aan zijn emeritaat in 1976. Onder zijn impuls worden in de jaren ’50 lectoraten Nederlands opgericht aan verschillende Italiaanse universiteiten en wordt aan de universiteit van Bologna het ‘College Jean Jacob’ ingehuldigd die Belgische bursalen ontvangt die zich in het Italiaans specialiseren.


Van Nuffel publiceert niet enkel over Italiaanse literatuur maar ook over de Franstalige Belgische literatuur, die zijn bijzondere interesse wegdraagt. Hij is de bezieler van de Stichting Maurice Maeterlinck die in 1954, vijf jaar na het overlijden van onze Gentse Nobelprijswinnaar literatuur, wordt opgericht. Door zijn twee grote interessegebieden te combineren levert Van Nuffel een belangrijke bijdrage aan de vergelijkende taalwetenschap.

Frank Cotman

Knowmadic workplace #1

De faculteitsbibliotheek biedt ook personeelsleden een rustige werkplek aan; in vleugel Magnel vind je op de 2e verdieping Knowmadic Workplace #1.

In dit lokaal (18.01.120.030) zijn een bureau, toetsenbord, scherm, telefoon en kast (zonder sleutel) aanwezig. Een printer kan voor jou voorzien worden.

Voorwaarden:

 • Je bent verbonden aan de faculteit Letteren & wijsbegeerte.
 • Het lokaal kan geboekt worden voor maximaal 4 weken per jaar waarvan hoogstens 2 weken aaneensluitend.
 • Je krijgt een sleutel van het lokaal en kan in de keuken terecht voor (spuit)water, koffie en thee (sleutel bij de balie te verkrijgen).
 • Je kan er bibliotheekboeken bewaren, deze dienen uitgeleend te zijn op jouw naam.
 • Je hebt steeds toegang tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Mits toelating van de bibliothecaris kan hiervan afgeweken worden.

Op termijn wordt ook in vleugel Loveling Knowmadic Workplace #2 voorzien.

Dit lokaal boeken?  Stuur een mail naar lib.flw@ugent.be.

Toegang tot de faculteitsbibliotheek met beperkte mobiliteit

Je kan de bibliotheek bereiken door de groene deur binnen te gaan aan de Volkssterrenwacht Armand Pien (Lovelingstraat 1). Ga daar rechts de gang in.

(c) GoogleStreetView
(c) GoogleStreetView

Vleugel Loveling

In de eerste hoek (hoek Rozier/Lovelingstraat) vind je een lift die toegang geeft tot vleugel Loveling. Deze lift kan je echter enkel met badge bedienen. Je mag steeds de uitleenbalie bellen (tel. 09/331 33 89) om je te komen halen.

Je kan een badge aanvragen om deze lift te kunnen bedienen. Contacteer hiervoor .

In vleugel Loveling zijn de collecties L08 (archeologie) en L62 (klassieke archeologie) niet bereikbaar met de lift. Er zijn 2 hoge tredes om de ruimtes te betreden. Indien je boeken wenst van deze collecties kan je deze ter plaatse aanvragen aan de balie, of op voorhand via mail (lib.flw@ugent.be).

Vleugel Magnel

Je volgt de gang tot na de dubbele deur, daar vind je aan je rechterkant een lift naar vleugel Magnel. Eens uit de lift vind je de ingang naar het atrium aan je rechterkant. Voor assistentie kan je de uitleenbalie bellen (tel. 09/331 33 75).

In vleugel Magnel zijn de collecties L87 (Turkse studies) en L88 (oude en nabije Oosten) niet bereikbaar. Indien je boeken wenst van deze collectie kan je deze ter plaatse aanvragen aan de balie, of op voorhand via mail (lib.flw@ugent.be).

De collectie L22 (Vertalen, tolken en communicatie) en de leeszaal op -1 zijn bereikbaar met de lift via een afgesloten toegang. Vraag aan de balie om de deur te openen of bel de uitleenbalie (tel. 09/331 33 75) om de deur te komen openen.

 

Rondleidingen

Het is mogelijk om een rondleiding voor groepen aan te vragen, zowel binnen als buiten de openingsuren van de bibliotheek.

De inhoud en duur van de rondleiding wordt in onderling overleg bepaald.

Voor meer informatie en prijzen contacteer Anne-Lise Van der Meulen.

© UGent, foto Hilde Christiaens
© UGent, foto Hilde Christiaens

Coronamaatregelen in LWBIB

Werking faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte bij code geel, oranje, rood en zwart? Kan je studeren, ontlenen, gebruik maken van de bibliotheek?

English version

Werking vanaf maandag 30/11/2020

Collectie

 • Je kan boeken aanvragen voor ontlening. Gebruik hiervoor in de catalogus de knop Prepare for loan/ Laat klaarleggen voor ontlening. Je krijgt bericht zodra het werk voor je klaarligt in de kasten voor de ingang van resp. vleugel Magnel (collecties (toegepaste) taal- & letterkunde, talen & culturen) of vleugel Loveling (collecties geschiedenis, kunstwetenschappen, wijsbegeerte en archeologie). Het werk ligt klaar op jouw naam en is reeds uitgeleend, je mag het gewoon meenemen.
 • Ook scans kunnen aangevraagd worden (tot 100 blz). Vraag dit aan in de catalogus via de knop Get a chapter scanned/ Ontvang scan van hoofdstuk .
  Lesgevers kunnen voor educatieve doeleinden ook volledige werken laten inscannen.
 • Voor verlenging van je uitleentermijn gebruik je de knop in de catalogus of mail je naar lib.flw@ugent.be.
 • Werken kan je terugbrengen door ze achter te laten op de terugzetkar voor ingang Magnel of Loveling.
 • Grasduinen in de collectie: zie hieronder.

Bezoek aan de bibliotheek

 • Er zijn gelimiteerde plaatsen om de collectie te raadplegen. Neem een token (flesje) aan de ingang. Beide vleugels zijn toegankelijk.
 • Geen reservatie of registratie nodig.
 • Algemene veiligheidsregels zijn van toepassing (handen ontsmetten bij binnenkomen, houd afstand, gebruik mondmasker, gebruik bij voorkeur de trap).
 • Open ma-vrij 9u-17u.

Studieplaatsen

 • 120 studieplaatsen in vleugel Magnel beschikbaar via studieplekken.ugent.be.
 • Geen studieplaatsen in vleugel Loveling.
 • Meld je aan aan de balie zodat je als aanwezig wordt geregistreerd.

Corona measures in LWBIB

How does the Faculty Library of Arts and Philosophy work with code red? Can you study, borrow, make use of the library?

Nederlandstalige versie

From 30/11/2020

Collection

 • You can request books for borrowing. To do so, use the Prepare for loan button in the catalogue. You will be notified as soon as the work is ready for you. You can collect your requested work(s) from the shelves located near the entrance of respectively wing Magnel (collections (applied) linguistics & literature, languages & cultures) or wing Loveling (collections history, art sciences, philosophy and archaeology). The work has already been registered in your name so you can simply take it with you.
 • Scans can also be requested (up to 100 pages). You can request the work by using the button Get a chapter scanned in the catalogue. 
  For educational purposes, lecturers can also have complete works scanned.
 • For renewals, please use the button in the catalogue or send an e-mail to lib.flw@ugent.be.
 • Works can be returned by leaving them on the return cart in front of the Magnel or Loveling entrance.
 • Browsing the collection: see below.

Visiting the library

 • There are limited places to consult the collection. Take a token (bottle) at the entrance.
 • Both wings are accessible.
 • No reservation or registration required.
 • General safety rules apply (disinfect hands when entering, keep distance, use mouth mask, preferably use the stairs).
 • Open mon-fri 9h-17h.

Study spaces

 • 120 study places in wing Magnel available via studieplekken.ugent.be.
 • No study places in wing Loveling.
 • Please register at the desk so that you will be listed as present.

 

 

Faculteitsbibliotheek wordt plantenhotel

Planten op kot en geen zin om ze deze zomer aan hun lot over te laten? Breng ze dan naar het plantenhotel in de Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte.

plantenhotel.jpg

Dit plantenhotel opent de deuren op 14 juni. U geeft samen met de plant de nodige informatie over verzorging en de faculteitsbibliotheek doet de rest: we voorzien de planten van voldoende water, genoeg licht en de nodige liefde. Na de zomer worden de planten en hun baasjes herenigd. 

Het hotel sluit op 24 september. Studenten die hun plant niet komen ophalen, zien hun plant geadopteerd door de bibliotheek.

Nog vragen? Mail naar lib.flw@ugent.be.

Facultaire opnamestudio

Docenten en studenten kunnen gebruik maken van onze opnamestudio.

MMruimte.jpg

Materiaal

Canon XA11 full HD camcorder 2 stuks Uitleenbaar
Logitech Rally camera Videoconferentiesysteem Uitleenbaar
Sandisk SDXC extreme pro 64GB 170MB / 90MB U3 V30 4 stuks; er worden er 2 per camera gebruikt om je data op te slaan Uitleenbaar
Canon BP-820 Extra batterij voor de camcorder Uitleenbaar
Sachtler system Ace M GS 2 stuks; statief voor de camcorder Uitleenbaar
Devine DM 10 kit dynamische microfoon (set van 3) Loopmicrofoons met kabel Uitleenbaar
Devine WS 50 microfoon windkap-set Windkappen voor de microfoons (bij buitenopnames) Uitleenbaar
Innox IVA 16 zwanenhals microfoonstatief 3 stuks; voor microfoons In studio
xlr 5m 4 stuks; kabels voor de microfoons Uitleenbaar
Sennheiser AVX-MKE2 Lavalier set pro Dasspeldmicrofoon Uitleenbaar
Macbook Air voor montage; voorzien van DaVinci & iMovie Uitleenbaar
HDMI dock Om je data (van kaart) naar de PC over te brengen Uitleenbaar
Lampen 3 stuks In studio
StudioKing Background Board Groen/Blauw 240x240 cm Greenkey In studio

Boeken


Om te boeken stuur je een mailtje naar Paul.Buschmann@ugent.be.