Twee- tot vierjarige onderzoeksprojecten

Startdatum

1 oktober 2019

Deadline

11 maart 2019

Financiering en looptijd

 • Er kan een budget worden aangevraagd dat vrij kan worden aangewend voor personeel, werking of uitrusting.
 • De looptijd van het project bedraagt min. 2 jaar en max. 4 jaar.
 • Het gevraagde budget bedraagt maximum €100.000 (2 jaar), maximum €150.000 (3 jaar) of maximum €200.000 (4 jaar).

Voor wie

Wie kan een aanvraag indienen?

 • promotoren die in 2017 en/of in 2018 als promotor-woordvoerder een klassiek FWO-onderzoeksproject of een Lead Agency onderzoeksproject hebben aangevraagd
 • en die verbonden zijn aan de Universiteit Gent en  behoren tot

1. de leden van het zelfstandig academisch personeel (ZAP)

2. gastprofessor met onderzoeksopdracht

3. werkleiders, hoofdlectoren, docenten, hoofddocenten, hoogleraren en gewoon hoogleraren die behoren tot het integratiekader aan de Universiteit Gent en beschikken over een doctoraat op proefschrift (In dit geval moet er verplicht een copromotor opgegeven worden die behoort tot categorie 1 of 2)

Wie kan geen aanvraag indienen:

 • Houders van Methusalem-financiering
 • Hoofdpromotoren en promotoren van GOA-projecten met einddatum na 31 december 2020
 • Promotoren van een BOF Interdisciplinair Onderzoeksproject dat toegekend werd in 2018 (startdatum 1 oktober 2018)
 • Promotoren van een vierjarig BOF onderzoeksproject toegekend in 2017 (startdatum 1 oktober 2017)

Bijzonderheden

 • Het resultaat van de FWO-aanvraag heeft geen invloed op de beoordeling van de BOF-aanvraag. Dit impliceert dat promotor-woordvoerders van zowel toegekende als van niet-toegekende FWO-projectaanvragen een BOF twee- tot vierjarig project kunnen verwerven.
 • Indien het FWO de aanvraag omwille van een belangenconflict rond referenten onontvankelijk verklaard heeft, kan dit toch nog dienen als instapticket voor de aanvraag van een BOF-project.
 • Eenzelfde onderzoeksplan kan niet gefinancierd worden door zowel het FWO als het Bijzonder Onderzoeksfonds tenzij het FWO slechts gedeeltelijk financiert. Dan kan dit wel aanvullend gefinancierd worden door het BOF.
 • Een promotor mag slechts één enkele BOF-projectaanvraag indienen. Ook indien men promotor was van meerdere FWO-aanvragen, wordt slechts één enkele BOF-projectaanvraag toegestaan.

Hoe aanvragen?

De projectvoorstellen moeten worden ingediend op de voorziene aanvraagformulieren (zie onderaan deze pagina). De voorstellen kunnen in het Nederlands of het Engels worden ingediend. De aanvragen zullen worden beoordeeld door de werkgroepen van de Onderzoeksraad.

Bekendmaking resultaat

Resultaten online vanaf 21 juni 2019 - zie http://www.ugent.be/nl/onderzoek/financiering/bof > resultaten.

Contact

Griet De Geyter

BOF@UGent.be

Formulieren