Doctoraatsbeurzen voor kandidaten uit ontwikkelingslanden - oproep 2020

Via het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) kent de UGent jaarlijks doctoraatsbeurzen toe aan kandidaten uit ontwikkelingslanden die de helft van hun doctoraat aan de UGent en de andere helft aan hun thuisinstelling in een ontwikkelingsland willen uitvoeren.

 

Duur en startdatum:

 • De beurs kan ten vroegste starten op 1 oktober 2020;
 • de kandidaat krijgt een beurs van 24 maanden om aan de UGent te verblijven;
 • 24 maanden verblijf aan de partnerinstelling (Zuiden) moet extern worden gecofinancierd;
 • studenten moeten de UGent beurs verdelen over minstens 2 verschillende verblijven in Gent (Noorden) en moeten minstens 1 verblijf aan de partnerinstelling (Zuiden) voorzien ( ='sandwichbeurs').
 • Volgende mobiliteitsvoorwaarden zijn hierbij verplicht:
 1. Studenten dienen te starten en te eindigen met een verblijf aan de UGent van minimum 3 maanden en maximum 12 maanden.
 2. Het 1ste verblijf in Gent moet worden opgestart tussen 1 oktober 2020 en 28 februari 2021.
 3. Minstens 24 maanden gefinancierd onderzoek in het Zuiden moet worden ingepland tussen het 1ste en het laatste verblijf in Gent.

 

Wie kan een aanvraag indienen?

 • Gezamenlijk aan te vragen door de kandidaat, UGent promotor en promotor partnerinstelling.
 • Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking maar ontwikkelingsrelevantie is hierbij prioritair.
Ontwikkelingsrelevantie: de mate waarin het project tegemoet komt aan de verwachtingen van de begunstigden,  de noden van het land, globale prioriteiten en het beleid van partners of aanzet tot synergie.
 • De kandidaten moeten afkomstig zijn - en over de nationaliteit beschikken - uit één van de geselecteerde ontwikkelingslanden;
 • Er dient bewezen te worden dat kandidaten aan een partnerinstelling (Zuiden) - tevens in één van de geselecteerde ontwikkelingslanden - fulltime aan hun doctoraatsonderzoek kunnen werken voor een periode van 24 maanden. Volgende voorwaarden dienen hiertoe vervuld te zijn:
 1. er moet een promotor beschikbaar zijn aan de partnerinstelling+
 2. er moet een geschreven verklaring zijn die garandeert dat de kandidaat betaald student of staflid is aan de partnerinstelling +
 3. voldoende vrijgesteld  is van onderwijsopdrachten en andere taken om zich volledig op het doctoraatsonderzoek te kunnen toeleggen;
  • een maximale belasting (les- en andere opdrachten) van 10 % is toegelaten.
 4. De kandidaten moeten aan de partnerinstelling een fulltime beurs of vergoeding ontvangen voor 24 maanden om aan die instelling aan hun doctoraat werken. Dit wordt opgenomen in de bovenvermelde overeenkomst.
 • Studenten zijn verplicht een doctoraatsdiploma (of gezamenlijk doctoraatsdiploma) aan de UGent te behalen.

Hoe aanvragen?

 • Aanvragen via de beschikbare invulformulieren t.a.v. de Onderzoeksraad-Universiteit Gent.

De Onderzoeksraad selecteert, rekening houdend met het advies van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking, de toe te kennen aanvragen.

 • Selectiecriteria:

Gelieve er rekening mee te houden dat deze oproep zeer competitief is. De slaagkansen voor deze oproep bedraagt 19 % (gebaseerd op de resultaten aanvragen 2017-2019). Het CV van de kandidaat (studieresultaten zowel op bachelor als masterniveau en eventuele publicaties) is een belangrijk selectiecriterium.

 1. de kwalificaties van de aanvrager;
 2. de ontwikkelingsrelevantie van het voorgestelde project;
 3. de kwaliteit van het voorgestelde project; inclusief het wetenschappelijke potentieel/output van de promotor aan de Universiteit Gent en de onderzoeksgroep waartoe die behoort; de samenwerking tussen de Universiteit Gent en de lokale instelling; het wetenschappelijk potentieel van de lokale instelling.

Financiering

 • Doctoraatsbeurs (type doctoraatsbursaal)  aan de Universiteit Gent (totaal 24 maanden).
 • Voor de maanden aan de partnerinstelling (totaal 24 maanden) voorziet de Universiteit Gent geen financiële ondersteuning maar dient de thuisinstelling co-financiering te voorzien in de vorm van een doctoraatsbeurs of salaris.
 • De UGent promotor ontvangt een bench fee van €15.440 als werkingsmiddelen (€310 werking per maand + €8000 reisbudget) en om een deel van de reiskosten van de kandidaat en de beide promotoren te financieren.

Bekendmaking resultaat

Deadline

 • 4 februari 2020

Verdere informatie

(Moet door de promotor worden ingevuld)