Doctoraatsbeurzen voor kandidaten uit ontwikkelingslanden

Via het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) kent de UGent jaarlijks doctoraatsbeurzen toe aan kandidaten uit ontwikkelingslanden.

Duur en startdatum:

 • De beurs kan ten vroegste starten op 1 oktober 2019  en duurt in totaal maximum 24 maanden;
 • Type 'sandwichbeurzen': minstens 2 verschillende verblijven in Gent (Noorden) moeten worden afgewisseld met minstens 1 verblijf aan de partnerinstelling (Zuiden); 
 • 24 maanden verblijf aan de partnerinstelling (Zuiden) moet worden gecofinancierd;

Wie kan een aanvraag indienen?

 • Gezamenlijk aan te vragen door de kandidaat, UGent promotor en promotor partnerinstelling.
 • Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking maar ontwikkelingsrelevantie is hierbij prioritair.
Ontwikkelingsrelevantie: de mate waarin het project tegemoet komt aan de verwachtingen van de begunstigden,  de noden van het land, globale prioriteiten en het beleid van partners of aanzet tot synergie.
 • De kandidaten moeten afkomstig zijn - en over de nationaliteit beschikken - uit één van de geselecteerde ontwikkelingslanden;
 • Er dient bewezen te worden dat kandidaten aan een partnerinstelling (Zuiden) - tevens in één van de geselecteerde ontwikkelingslanden - fulltime aan hun doctoraatsonderzoek kunnen werken voor een periode van 24 maanden. Volgende voorwaarden dienen hiertoe vervuld te zijn:
 1. er moet een promotor beschikbaar zijn aan de partnerinstelling +
 2. er moet een geschreven verklaring zijn die garandeert dat de kandidaat betaald student of staflid is aan de partnerinstelling +
 3. voldoende vrijgesteld  is van onderwijsopdrachten en andere taken om zich volledig op het doctoraatsonderzoek te kunnen toeleggen;
 4. De kandidaten moeten aan de partnerinstelling een fulltime beurs of vergoeding ontvangen voor 24 maanden om aan die instelling aan hun doctoraat werken. Dit wordt opgenomen in de bovenvermelde overeenkomst.
 • Studenten zijn verplicht een doctoraatsdiploma (of gezamenlijk doctoraatsdiploma) aan de UGent te behalen.

Hoe aanvragen?

 • Aanvragen via de beschikbare invulformulieren t.a.v. de Onderzoeksraad-Universiteit Gent.

De Onderzoeksraad selecteert, rekening houdend met het advies van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking, de toe te kennen aanvragen.

 • Selectiecriteria:
 1. de kwaliteit van het voorgestelde project;
 2. de ontwikkelingsrelevantie van het voorgestelde project;
 3. de kwalificaties van de aanvrager;
 4. het wetenschappelijke potentieel/output van de promotor aan de Universiteit Gent en de onderzoeksgroep waartoe die behoort;
 5. de samenwerking tussen de Universiteit Gent en de lokale instelling;
 6. het wetenschappelijk potentieel van de lokale instelling.

Financiering

 • Doctoraatsbeurs (type doctoraatsbursaal)  aan de Universiteit Gent (totaal 24 maanden).
 • Voor de maanden aan de partnerinstelling (totaal 24 maanden) voorziet de Universiteit Gent geen financiële ondersteuning maar dient de thuisinstelling co-financiering te voorzien in de vorm van een doctoraatsbeurs of salaris.
 • De UGent promotor ontvangt een bench fee van €15.440 als werkingsmiddelen en om een deel van de reiskosten van de kandidaat en de beide promotoren te financieren.

Bekendmaking resultaat

Deadline

 • 4 maart 2019

Verdere informatie

(Moet door de promotor worden ingevuld)