VLIR-UOS Reisbeurzen

Studenten aan een Vlaamse universiteit of hogeschool kunnen een beurs aanvragen voor een stage of een thesisverblijf (min. 28 dagen) in het kader van Ontwikkelingssamenwerking in één van de 32 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Wat is een reisbeurs?

Een reisbeurs is een financiële vergoeding van (min.) € 820 voor studenten (studenten met de Belgische nationaliteit of onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Vrijhandelsassociatie (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland)) aan de Universiteit Gent om een individuele studiereis te maken naar een ontwikkelingsland. Deze 32 landen komen in aanmerking. De studiereis maakt deel uit van een erkend opleidingsonderdeel, zoals een stage of thesis.

Met de reisbeurzen wil de Universiteit Gent studenten de kans geven om terreinervaring op te doen in een ontwikkelingsland binnen een academische context, en hen op die manier bewustmaken van de ontwikkelingsproblematiek in een geglobaliseerde wereld.

De oproep VLIR-UOS Reisbeurzen wordt - naast nog diverse andere types beurzen - mee opgenomen in de oproep voor Beurzen voor uitwisseling buiten de Erasmuszone - Academiejaar 2020-2021. Voor al deze types beurzen moet hetzelfde portfolio worden ingediend. Voor mobiliteit in het kader van ontwikkelingssamenwerking worden een aantal extra vragen voorgelegd. De selectie van de beurzen is een competitief selectieproces.

De DEADLINE voor het indienen van een aanvraag is woensdag 4 maart 2020. De oproep wordt gelanceerd half januari 2020.
De selectie vindt plaats eind maart - de resultaten daarvan worden bekend gemaakt in mei.


Voor alle mobiliteit tijdens het najaar 2019 en voorjaar 2020 is de deadline afgesloten (*)

De uitwisseling (min. 28 dagen) vangt aan na 01/09/2020, dus tijdens het AJ 2020-2021 (inclusief juli/augustus 2021). Je verblijf kadert binnen een opleidingsonderdeel van het AJ 2020-2021 en ook je verblijf valt in het AJ 2020-2021 (uitzonderlijk nog in juli/aug 2020 indien betrekking op AJ 2020-2021).

 (*) Enkel studenten die een master-na-master opleiding of een master-na-bachelor met brede instroom starten in september 2019 én die nog niet eerder tijdens hun opleiding een VLIR-UOS Reisbeurs kregen, kunnen nog een VLIR-UOS Reisbeurs aanvragen voor mobiliteit naar het Zuiden binnen het AJ 19-20 met de oproep van maart 2020 of eerder indien je al vroeger naar het Zuiden vertrekt.  Dit zijn de masteropleidingen Gender & Diversiteit en Conflict & Development.
Ben je student van 1 van deze opleidingen en wil je nog een VLIR-UOS Reisbeurs aanvragen voor het AJ 2019-2020? Neem dan contact op met en vermeld duidelijk waarom je niet eerder kon indienen met de oproep van maart 2019.
Andere types beurzen dan de VLIR-UOS beurzen kunnen in geen geval nog worden aangevraagd!

 

Heb je goed nieuws gekregen na de selectie, dan moet je nog een aantal zaken in orde brengen voor je echt aanspraak kunt maken op de VLIR-UOS Reisbeurs:
  1. Na je eerste selectie moet je in VLIR-UOS databank nog enkele bijkomende vragen invullen over je reis. Na de selectie ontvang je daarover alle nodige info.
  2. De UGent heeft een collectieve reisbijstandpolis afgesloten voor aan de UGent ingeschreven studenten die in het kader van universitaire activiteiten tijdelijk in het buitenland verblijven. Aanvullende verzekeringen zijn  aangewezen (burgerlijke aansprakelijkheid privé-leven, bagageverzekering en hospitalisatieverzekering) Meer info over de collectieve reisbijstandpolis van UGent vind je hier.
  3. REIS WIJS !! Registreer je vóór vertrek op travellersonline.diplomatie.be.
    Hier verzamelt het ministerie van  Buitenlandse  zaken je verblijfsgegevens. In geval van crisis,  zoals bijvoorbeeld  een  natuurramp, aanslag  of  ongeval,kan  Buitenlandse  Zaken  met  deze  gegevens  sneller  in  contact  komen  met  de landgenoten ter plaatse en met hun familie, en nog beter hulp bieden.
  4. Je kunt op de website van Go Strange allerlei praktische tips terugvinden voor studenten die naar het buitenland willen reizen.
  5. Twee maanden na je terugkeer kan je bij het Departement Medisch Toezicht terecht voor tuberculinetest. Medische informatie voor studenten lees je hier na. Vaccinaties moeten via de huisarts of reiskliniek in orde gebracht worden.

Zijn er nog andere beursmogelijkheden voor een buitenlands verblijf?

Jawel! Naast de Reisbeurzen zijn er nog tal van andere financieringskanalen .

Nog vragen over de reisbeurzen?

Contacteer
Volg ons via Facebook: Ik ga naar het Zuiden!