Beursmogelijkheden voor studenten in het kader van Ontwikkelingssamenwerking

Studenten aan een Vlaamse universiteit of hogeschool kunnen een beurs aanvragen voor een stage of een thesisverblijf in één van de 32 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Wat is een reisbeurs?

Een reisbeurs is een financiële vergoeding van (min.) € 820 voor studenten (studenten met de Belgische nationaliteit of onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Vrijhandelsassociatie (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland)) aan de Universiteit Gent om een individuele studiereis te maken naar een ontwikkelingsland. Deze 31 landen komen in aanmerking. De studiereis maakt deel uit van een erkend opleidingsonderdeel, zoals een stage of thesis.

Met de reisbeurzen wil de Universiteit Gent studenten de kans geven om terreinervaring op te doen in een ontwikkelingsland binnen een academische context, en hen op die manier bewustmaken van de ontwikkelingsproblematiek in een geglobaliseerde wereld.

Sinds januari 2018 bestaat de oproep VLIR-UOS Reisbeurzen niet meer zoals voorheen maar werd deze - naast nog diverse andere types beurzen - mee opgenomen in de oproep voor Beurzen voor uitwisseling buiten de Erasmuszone - Academiejaar 2019-2020. Voor al deze types beurzen moet hetzelfde portfolio worden ingediend. Voor mobiliteit in het kader van ontwikkelingssamenwerking worden een aantal extra vragen voorgelegd. De selectie van de beurzen is een competitief selectieproces.

Alle voorwaarden en info over het samenstellen van je dossier vind je hier vanaf begin januari 2019.
*** INDIENDEADLINE: maandag 4 maart 2019 (16u00) ***

De uitwisseling vangt aan na 01/09/2019, dus tijdens het AJ 2019-2020 (inclusief juli/augustus 2020). Je verblijf kadert dan binnen een opleidingsonderdeel van het AJ 2019-2020 en ook je verblijf valt in het AJ 2019-2020 (uitzonderlijk nog in juli/aug 2019 indien betrekking op AJ 2019-2020). Voor alle mobiliteit tijdens het voorjaar 2019 is de deadline reeds afgesloten (*).

 (*) Enkel studenten die een master-na-master opleiding of een master-na-bachelor met brede instroom gestart zijn in september 2018 én die nog niet eerder tijdens hun opleiding een VLIR-UOS Reisbeurs kregen, kunnen nog een VLIR-UOS Reisbeurs aanvragen voor mobiliteit naar het Zuiden binnen het AJ 18-19 met de oproep van 4 maart 2019 (Dit zijn de masteropleidingen Gender & Diversiteit en Conflict & Development). In de oproep zal hiervoor een aparte rubriek voorzien worden. Andere types beurzen dan de VLIR-UOS beurzen kunnen in geen geval nog worden aangevraagd!

 

Heb je goed nieuws gekregen na de selectie, dan moet je nog een aantal zaken in orde brengen voor je echt aanspraak kunt maken op de VLIR-UOS Reisbeurs:
  1. De UGent heeft een collectieve reisbijstandpolis afgesloten voor aan de UGent ingeschreven studenten die in het kader van universitaire activiteiten tijdelijk in het buitenland verblijven. Aanvullende verzekeringen zijn  aangewezen (burgerlijke aansprakelijkheid privé-leven, bagageverzekering en hospitalisatieverzekering) Meer info over de collectieve reisbijstandpolis van UGent vind je hier.
  2. REIS WIJS !! Registreer je vóór vertrek op travellersonline.diplomatie.be.
    Hier verzamelt het ministerie van  Buitenlandse  zaken je verblijfsgegevens. In geval van crisis,  zoals bijvoorbeeld  een  natuurramp, aanslag  of  ongeval,kan  Buitenlandse  Zaken  met  deze  gegevens  sneller  in  contact  komen  met  de landgenoten ter plaatse en met hun familie, en nog beter hulp bieden.
  3. www.kamiel.info - de paperassengids voor al jouw buitenlandplannen
  4. Je kunt op de website van Go Strange allerlei praktische tips terugvinden voor studenten die naar het buitenland willen reizen. 

Zijn er nog andere beursmogelijkheden voor een buitenlands verblijf?

Jawel! Naast de Reisbeurzen zijn er nog tal van andere financieringskanalen .

Nog vragen over de reisbeurzen?

Contacteer
Volg ons via Facebook: Ik ga naar het Zuiden!