Beursmogelijkheden voor studenten in het kader van Ontwikkelingssamenwerking

Studenten aan een Vlaamse universiteit of hogeschool kunnen een beurs aanvragen voor een stage of een thesisverblijf in één van de 32 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Wat is een reisbeurs?

Een reisbeurs is een financiële vergoeding van € 820 voor studenten (studenten met de Belgische nationaliteit of onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Vrijhandelsassociatie (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland)) aan de Universiteit Gent om een individuele studiereis te maken naar een ontwikkelingsland. De studiereis maakt deel uit van een erkend opleidingsonderdeel, zoals een stage of thesis.

Met de reisbeurzen wil de Universiteit Gent studenten de kans geven om terreinervaring op te doen in een ontwikkelingsland binnen een academische context, en hen op die manier bewustmaken van de ontwikkelingsproblematiek in een geglobaliseerde wereld.

Sinds januari 2018 bestaat de oproep VLIR-UOS Reisbeurzen niet meer zoals voorheen maar werd deze - naast nog diverse andere types beurzen - mee opgenomen in de oproep voor Beurzen voor uitwisseling buiten de Erasmuszone - Academiejaar 2018-2019. Voor al deze types beurzen moet hetzelfde portfolio worden ingediend. Voor mobiliteit in het kader van ontwikkelingssamenwerking worden een aantal extra vragen voorgelegd. De selectie van de beurzen is een competitief selectieproces.

Omdat dat er na de oproep met deadline van 5 maart een onderbesteding was van het budget voor de VLIR-UOS Reisbeurzen én omdat bleek dat voor sommige opleidingen deze deadline te vroeg lag om al een dossier te kunnen indienen,  komt er uitzonderlijk nog een extra oproep:
- ENKEL VOOR DE VLIR-UOS REISBEURZEN én
- enkel voor studenten die niet konden indienen tegen 5 maart wegens nog geen thesisonderwerp of stageplek bekend. 

Alle voorwaarden en info over het samenstellen van je dossier vind je hieronder:

EXTRA OPROEP VLIR-UOS REISBEURS AJ 18-19
!!! ENKEL VOOR STUDENTEN DIE NOG NIET INDIENDEN TEGEN 5 MAART !!!
Richtlijnen + Aanvraagformulier

*** DEADLINE: maandag 11 juni 2018 (16u00) ***
Lees aandachtig onderstaande info vóór het aanvragen van een Reisbeurs!

Deadline extra oproep VLIR-UOS Reisbeurzen: 11 juni 2018 uiterlijk om 16u.

De uitwisseling vangt aan na 01/09/2018 (*), dus tijdens het AJ 2018-2019 (inclusief juli/augustus 2019). Je verblijf kadert dan binnen een opleidingsonderdeel van het AJ 2018-2019 en ook je verblijf valt in het AJ 2018-2019. Voor alle mobiliteit tijdens het voorjaar 2018 is de deadline reeds afgesloten.

(*) Enkel wie reist tijdens de zomermaanden juli en augustus 2018 maar toch reeds credits opneemt voor het AJ 2018-2019 kan uitzonderlijk (eenmalige overgangsmaatregel) een aanvraag indienen voor een VLIR-UOS Reisbeurs met de huidige oproep met deadline 11/06/2018.

 (*) Enkel studenten die een master-na-master opleiding volgen (start najaar 2018) en een Reisbeurs willen aanvragen binnen het AJ 18-19, nemen best contact op met voor een aangepast traject indien de deadline van 11/06/2018 reeds voorbij is.

 

Heb je goed nieuws gekregen na de selectie van 22 juni, dan moet je nog een aantal zaken in orde brengen voor je echt aanspraak kunt maken op de VLIR-UOS Reisbeurs:
  1. De UGent heeft een collectieve reisbijstandpolis afgesloten voor aan de UGent ingeschreven studenten die in het kader van universitaire activiteiten tijdelijk in het buitenland verblijven. Aanvullende verzekeringen zijn  aangewezen (burgerlijke aansprakelijkheid privé-leven, bagageverzekering en hospitalisatieverzekering) Meer info over de collectieve reisbijstandpolis van UGent vind je hier.
  2. REIS WIJS !! Registreer je vóór vertrek op travellersonline.diplomatie.be.
    Hier verzamelt het ministerie van  Buitenlandse  zaken je verblijfsgegevens. In geval van crisis,  zoals bijvoorbeeld  een  natuurramp, aanslag  of  ongeval,kan  Buitenlandse  Zaken  met  deze  gegevens  sneller  in  contact  komen  met  de landgenoten ter plaatse en met hun familie, en nog beter hulp bieden.
  3. www.kamiel.info - de paperassengids voor al jouw buitenlandplannen
  4. Je kunt op de website van Go Strange allerlei praktische tips terugvinden voor studenten die naar het buitenland willen reizen. 

 

Wil je zelf ook een tijdje naar het buitenland? Laat je nog meer inspireren door studenten die de stap al waagden:

Zijn er nog andere beursmogelijkheden voor een buitenlands verblijf?

Jawel! Naast de Reisbeurzen zijn er nog tal van andere financieringskanalen .

Nog vragen over de reisbeurzen?

Contacteer
Volg ons via Facebook: Ik ga naar het Zuiden!