Gebruik van proefdieren in onderzoek en onderwijs

DierproevenDe Universiteit Gent is overtuigd van de meerwaarde van proefdieronderzoek voor kennisontwikkeling ten bate van mens én dier.
Deze overtuiging verhindert niet dat onderzoekers zo veel als mogelijk moeten pogen om het aantal proefdieren, en het lijden en ongemak dat proefdieren ondervinden, terug te dringen. De Universiteit Gent streeft uiteindelijk naar een onderzoekssetting zonder proefdieren.

In 2019 ondertekende de Universiteit Gent de Transparantie-overeenkomst rond proefdieronderzoek in België. Op die manier verbindt onze universiteit zich ertoe duidelijk en open te communiceren en informeren over dierproeven, de alternatieven en de relevante wetgeving. Dit is in het belang van de onderzoekswereld, de dieren én de maatschappij.

Wettelijk kader en beleid

Externe kaders gesteund door UGent

Guidelines

Ethische commissies

Ruimer kader: diverse initiatieven

Contact

Directie Onderzoek - Tom Geerinckx