Gebruik van proefdieren in onderzoek en onderwijs

De UGent heeft aandacht voor het gebruik van proefdieren in onderzoek en onderwijs, en laat dit enkel toe indien het verantwoord en noodzakelijk is, en binnen een rigoureus ethisch kader gebeurt. De universiteit denkt bovendien actief en toekomstgericht na over dit thema.

Proefdieronderzoek aan de UGent in beeld

De UGent vindt communicatie en transparantie van groot belang. Onderstaande kortfilms nemen je mee in de dierproeffaciliteiten, en tonen wat onderzoek met proefdieren inhoudt.

Wat is het animalarium?

In het animalarium op campus UZ Gent werken dierverzorgers en wetenschappers samen om het onderzoek met proefdieren optimaal te laten verlopen. Hier wordt toponderzoek verricht. De faciliteit garandeert maximale professionaliteit én maximale zorg voor de dieren: de controle van het dierenwelzijn is een dagdagelijkse vanzelfsprekendheid.

Een voorbeeld van onderzoek is kiemvrij onderzoek, waarbij elke aanwezigheid van ongewenste, vaak ziekmakende, micro-organismen wordt vermeden. Dit draagt bij aan het onderzoek rond immuunziekten en kanker, waar de uitdagingen in de gezondheidszorg ook vandaag nog erg groot blijven.

Onderzoek naar epilepsie

Epilepsie treft ca. 1 % van de bevolking. Deze aandoening uit zich op heel verschillende manieren, en is in sommige gevallen zijn epileptische aanvallen levensbedreigend. Er zijn al verschillende behandelingen, maar in vele gevallen zijn deze helaas nog ontoereikend.

Artsen en andere wetenschappers aan de UGent onderzoeken hoe de veelbelovende techniek van diepe-hersen-stimulatie geoptimaliseerd kan worden. Omdat onderzoek met patiënten niet tot voldoende resultaten leidt, wordt hiervoor ook gewerkt met ratten. Op deze manier kunnen meer patiënten vroeger geholpen worden, en sneller een zo normaal mogelijk leven leiden.