Projecten gefinancierd door het Maatschappelijk Valorisatiefonds

Binnen de context van het institutionele beleid voor maatschappelijke impact van onderzoek kunnen onderzoekers tweemaal per jaar financiering aanvragen bij het Bijzonder Onderzoeksfonds ter ondersteuning van maatschappelijke valorisatieactiviteiten.

2021

MATCHeN, meer taal, meer steun – bekendmaking en promotie kennisplatform aan de hand van workshops en een kennisclip

Wijs Grijs In Gent, een inspiratietraject

Light from the Orient / Light on the Orient

SMILE-project: optimale zorg voor kinderen met Schisis -een verhoogde Maatschappelijke Integratie geeft een betere LEvenskwaliteit

Kinderen als influencers op sociale media: Ontwikkeling van een valorisatietool ter ondersteuning van ouders

Beredeneerde online catalogus van het werk van de Gentse schilder Albert Baertsoen (1866-1922)

Werk-ID: Ontwikkeling van een Mobiele Applicatie en Webplatform voor Directe Werknemersparticipatie in Vlaamse kmo’s

BXL.Kinderopvang

Het klikt! Een meertalige app voor eerstelijnszorg aan anderstalige ouders met jonge kinderen

Podcast ‘De vorstinnen van Vlaanderen’: UGent en Klara brengen een nieuwe publieksgeschiedenis van het middeleeuwse graafschap

#OverVGTInVGT – Wetenschapscommunicatie over het Vlaamse Gebarentaalonderzoek

Kennisclips om onderzoek rond werk en arbeidsmarkt bij de stakeholders te brengen

Wandel- en fietsvriendelijke straten: hoe begin je eraan?

Strategisch personeelsbeleid binnen scholen: een duurzaam professionaliseringsinitiatief voor schoolleiders

Vlinder in beeld: onderzoek op school voor infopaneel bij weerstation

Diversiteitsscreening Onderwijs (DISCO): evidence-based, gebruiksvriendelijke en geautomatiseerde feedback voor scholen en gemeenten

Een veilige fietstoekomst via de Fietstrack

Valorisatie van de nieuwe aanpak boekhoudonderricht (NABO), om jongeren inzicht in financiële cijfers bij te brengen

Goodman, een onheilsprofeet

Motivatiebarometer: een brug tussen theorie en beleid gedurende de COVID-19 crisis

2022

The Western (Es)Cape: climate and health mobility in Cape Town

De Re-integratiebalans: Duurzaam aan het werk na burn-out

Revolutie! Politiek en emotie in Nederlandse en Vlaamse liederen rond 1800

Educatief platform Taal, leren, innoveren: duurzaam delen van evidence-based leermateriaal

Animated Spatial Time Machine

Benutten van talige diversiteit in de klas: een workshop rond functioneel meertalig leren (FML) voor leerkrachten

Podcast series: ‘Oprecht – Mensenrechten in Mensentaal’

Werk- en arbeidsmarktconcepten helder uitgelegd in 100 seconden

De verhalen van toen doorzocht: Naar een thematische annotatie van de Stemmen uit het Verleden

Lieu(x) de mémoire voor Judith, de eerste gravin van Vlaanderen

Gent als inclusieve stad voor mensen in herstel van een drugverslaving: careerdating voor ervaringsdragers en werkgevers

Rebellie in de Gentse letteren van de middeleeuwen tot heden

Stemmen over psychose

Volksgezondheidsonderzoek in dienst van de gemeenschap: van bewijs naar praktijk

Ik kies ervoor om een mensenrechtenverdediger te zijn: de boodschap van slachtoffers van de Chileense dictatuur voor toekomstige mensenrechtenverdedigers

2023

KABOOST - Stimuleren van motorische competentie en fysieke fitheid bij kinderen na een kankerbehandeling

Gentse Gronden: debatreeks

Productie van kennisclips inzake Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten ten behoeve van beleidsmakers

Marcel Broodthaers in Brussel: een onderzoekstentoonstelling, infografiek en publieksboek

UGent-wetenschap in Rodeland in de kijker

Docureeks over de impact van de gecomprimeerde vierdaagse werkweek

Migrerend Erfgoed: borduurpraktijken van Syrische vrouwen in Shatila

ZoLeerRijk: een interactief leerplatform om taal en leren te stimuleren

Vers uit de tuin. Petrus Hondius’ dichterlijke wegwijzer door het 17de-eeuwse landschap

Samen maken we het verschil - Verwelkoming van ouders, kinderen en leerkrachten op de internationale conferentie van DCD-15/IMDRC-6

De DSD infographics toolbox: Een ondersteuningsmiddel voor ouders om te praten over de aandoening van de geslachtsontwikkeling van hun kind

Implementatie en borging van een wetenschappelijk onderbouwde praktijkleidraad voor artsen om de euthanasiepraktijk in Nederlandstalig België te verbeteren

2024

Team SMILE: creatie van een maatschappelijk ondersteunend netwerk voor zorgverleners, ouders en kinderen met schisis

Test&Tell: seksuele gezondheid voor transgender en non-binaire personen

The Blue Economy at FTI Gent

Ervaringen van eenzaamheid bij jonge anderstalige nieuwkomers in Vlaanderen: Meer zichtbaarheid en begrip

Informatiefilmpje voor en door kinderen op de vlucht over de beroepsprocedure in asiel