Student Aid

1. Naam: Student Aid

3. Zie: 11-11-11 comité RUG, STudenten en OntwikkelingsProblematiek, Oxfam Wereldwinkel Studenten (OWSS)

4. Oprichting: Ontstaan in Leuven in 1986, actief in Gent vanaf 1988.

5. Afschaffing: Definitieve ontbinding Student Aid in 2006. Werking in Gent waarschijnlijk stopgezet einde jaren negentig.

6. Geschiedenis: Student Aid is een studentenvereniging ontstaan aan de universiteit van Leuven in 1986. Geïnspireerd door het succes van Band Aid van Bob Geldof, wilden de studenten evenementen organiseren in verband met ontwikkelingssamenwerking. In december 1986 hebben een talkshow en een grote 'happening' de aandacht van vele mensen getrokken. De inkomsten van deze activiteiten werden aan de Vredeseilanden gegeven.

In 1987 breidden de activiteiten zich uit naar andere Vlaamse universiteiten: Antwerpen, Brussel, Gent, Diepenbeek en Kortrijk. Vanaf dit moment kwam Student Aid naar buiten als een organisatie die de studenten bewust wilde maken omtrent de problemen van de Derde Wereld, dit zowel op een serieuze als op een ludieke manier. Het meest belangrijke doel bleef nog altijd het informeren en het enthousiasme op te wekken voor de internationale samenwerking. Er werden echter ook fondsen verzameld voor projecten in o.m. Togo (1988), Tanzania (1989), India (1991), Rwanda (1992) en Nicaragua (1993). Sedert 1993 werd de actie meer opgehangen aan thema's i.p.v. specifieke projecten, zoals voedselzekerheid (1994) en grootstad (1995).

De acties hadden telkens plaats in februari. Er werd hiervoor vaak samengewerkt met andere studentenverenigingen, zoals het 11-11-11 comité aan de RUG, de werkgroep STudenten en OntwikkelingsProblematiek en Oxfam Wereldwinkel Studenten.

In de loop van de jaren bleek de organisatie haar evenwicht te moeten vinden tussen fondsen inzamelen en de sensibilisering. Ook Student Aid werd geconfronteerd met fundamentele vragen over de ontwikkelingshulp: reflecties over de zin van dergelijke projecten, de effectiviteit en de noodzakelijkheid van ontwikkelingshulp en vormen van financiering die meer autonomie verlenen aan het Zuiden.. Vanaf 2000 besloot Student Aid een andere koers te varen. De grote NGO's werden immers die laatste jaren een stuk professioneler en daarom legde Student Aid de nadruk niet langer op fondsenwerving. De focus werd gelegd op sensibilisering via thema-cafés, filmfestivals, ludieke acties, debatavonden et cetera. Op 3 juni 2006 werd Student Aid definitief ontbonden. Het bleek niet langer mogelijk om voldoende studenten te mobiliseren om een jaarwerking te organiseren. In Gent was de organisatie vermoedelijk al langer gestopt. Na 1997 zijn er geen sporen meer van enige acties.

7. Aangesloten bij: Aktiviteitenkonvent