Oxfam Wereldwinkel Studenten RUG

1. Naam: Oxfam Wereldwinkel Studenten

2. Afkorting: OWWS

3. Zie: STudenten en OntwikkelingsProblematiek (STOP), Overleg Noord-Zuid (ONZ), Student Aid, 11-11-11 comité RUG

4. Oprichting: Omvorming van STudenten en OntwikkelingsProblematiek (STOP) tot OWSS in 1989.

5. Afschaffing: Afgeschaft in 2002 door de opname van de werking in de werkgroep Overleg Noord-Zuid (ONZ).

6. Geschiedenis:  Oxfam Wereldwinkel Studenten is een interfacultaire werkgroep die zich tot doel stelt zichzelf en de Gentse studenten te informeren over alle aspecten van de derde wereld en de ontwikkelinsproblematiek d.m.v. actie (politiek en financieel) en vorming. Rond dit thema tracht de werkgroep zowel in eigen kring als publiek discussie te lanceren. De werkgroep is pluralistische en bestaat uit een los medewerkersbestand. OWWS benadert de ontwikkelingsproblematiek vanuit een maatschappelijk emancipatorisch perspectief aansluitend op de doelstellingen en maatschappijvisie van Oxfam Wereldwinkel.

In 1988 ontstond STOP (werkgroep Studenten en Ontwikkelingsproblematiek) met als objectief de 11.11.11.-actie aan de universiteit uit te breiden tot alle geledingen van de universiteit. Naast alle studentenverenigingen wenste ze de actie ook uit te breiden naar alle (onderwijzend en wetenschappelijk) personeel. Op 7 november 1989 sloot de werkgroep STOP een samenwerkingsverband af met de Oxfam Wereldwinkel. Dit impliceert dat STOP hervormd werd naar OWWS en naast vorming, informatie en acties ook aandacht had voor de verkoop van Wereldwinkel producten aan de UGent. OWWS werkte ook actief mee aan de jaarlijkse 11.11.11. acties en aan Student Aid.

In 2002-2003 komt aan de UGent het Overleg Noord Zuid-studenten (ONZ) tot stand. Deze coördineert voortaan de studentenwerking van de ontwikkelingsorganisaties 11.11.11. en Oxfam.

7. Aangesloten bij: Werkgroepen Konvent (tot 1999), Werkgroepen & Verenigingen Konvent