11-11-11 comité RUG

1. Naam: 11-11-11 comité RUG

2. Afkorting:

3. Zie: Werkgroepen Konvent, Katholiek Universitair Centrum (KUC), Studenten en OntwikkelingsProblematiek (STOP) , Oxfam Wereldwinkel Studenten (OWSS), Overleg Noord-Zuid (ONZ) , Student Aid

4. Oprichting: [20-11]-1985

5. Afschaffing: Het actiecomité ging op in de nieuwe werkgroep Studenten en OntwikkelingProblematiek (STOP) in 1988.

6. Geschiedenis: Naast een studentenvereniging is 11.11.11 tevens de naam van de grootste pluralistische campagne en deur-aan-deur-actie in België, die sedert 1966 jaarlijks op 11 november wordt gehouden. Door waardevolle programma's en organisaties (in Noord en Zuid) financieel te steunen, en door onderling overleg te stimuleren, wil 11.11.11 bereiken dat de organisaties hun activiteiten beter op elkaar afstemmen zodat die meer effect hebben.

Verschillende verenigingen, o.a. Mordicus, WMF, KRASS, WIM, RKW, KWELL, KUC, SOWEGE en A.I.B., voerden al actie rond ontwikkelingssamenwerking en ondersteunden de activiteiten van 11.11.11 vooraleer hiervoor een apart comité opgericht werd. Eind 1985 besloten immers het Werkgroepenkonvent, het Katholiek Universitair Centrum (KUC) en de Anti-Imperialistische Bond (AIB) tot de oprichting van een permanent 11.11.11.-actiecomité RUG, waaraan ook andere verenigingen en losse medewerkers van de universiteit konden participeren. Het nieuwe actiecomité organiseerde de jaarlijkse 11-11-11-campagne aan de RUG volgens de doelstellingen van het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (NCOS), de voorloper van de huidige koepelorganisatie 11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging.

De campagne bestond telkens uit drie luiken:

  1. Een financieel luik, gericht op het verzamelen van fondsen die integraal besteed werden aan projecten door het NCOS vooropgesteld;

  2. Een informatief luik, namelijk het opzetten van informatieve activiteiten naar het studentenpubliek toe over het jaarthema van 11.11.11., het Belgisch ontwikkelingsbeleid en de Derde Wereldproblematiek in het algemeen;
  3. Een politiek luik, m.n. dat 11.11.11. RUG sluit zich aan bij de politieke actie die het NCOS voert tijdens de 11.11.11 campagne.

Hiernaast organiseerde het comité de activiteiten in het kader van Student Aid.

In 1988 ontstond vervolgens STOP (werkgroep Studenten en Ontwikkelingsproblematiek) met als objectief de 11.11.11.-actie aan de universiteit uit te breiden tot alle geledingen van de universiteit. Naast alle studentenverenigingen wenste ze de actie ook uit te breiden naar alle (onderwijzend en wetenschappelijk) personeel. In 1989 werd STOP hervormd naar Oxfam Wereldwinkel Studenten (OWSS) en had vanaf dit punt naast vorming, informatie en acties ook aandacht voor de verkoop van Wereldwinkel producten aan de UGent. In 2002-2003 komt aan de UGent het Overleg Noord Zuid-studenten (ONZ) tot stand. Deze coördineert voortaan de studentenwerking van de ontwikkelingsorganisaties 11.11.11. en Oxfam.

7. Aangesloten bij: Werkgroepen Konvent.