Gentse Studenten Raad (GSR)

Logo Gentse Studentenraad1. Naam: Gentse Studentenraad

2. Afkorting: GSR

3. Zie: Gentsch Studenten Corps Hou ende Trou, Gentsch Studenten Corps, Nationale Studentengroepering, Gents Studenten Korps , Dienst StudentenActiviteiten.

4. Oprichting: 1985. Heropgericht in 1997 en 2004.

5. Afschaffing: -

6. Inhoud: Op het einde van de jaren zestig verdween het Gentse Studenten Korps. In het daaropvolgende decennium werd het Gentse studentenleven gedomineerd door het Faculteitenkonvent. Hieraan kwam in 1985 een einde door de oprichting van een nieuwe overkoepelende vereniging, oorspronkelijk Gents Studenten Korps genoemd, maar bijna onmiddellijk omgedoopt tot Gentse Studenten Raad (GSR). Na een vrij moeizame start, met o.m. een heroprichting in 1997, overkoepelde de GSR alle bestaande konventen: het Faculteitenkonvent, het Politiek en Filosofisch Konvent, het Werkgroepenkonvent, het Seniorenkonvent, het Kultureel Konvent, het Homekonvent en het Activiteitenkonvent.

Aan het begin van de jaren 2000 werd de studentenparticipatie en studentenvertegenwoordiging, nl. in beleidsorganen, gescheiden: de Gentse Studentenraad werd het orgaan waar studentenvertegenwoordigers (stuvers) elkaar ontmoeten, terwijl de konventen elkaar ontmoeten in de Vergadering van Konventsvoorzitters (VKV). Sinds 2004 is de GSR dan ook de erkende, officiële studentenraad die, conform het participatiedecreet, de studentikoze stem laat klinken in alle zaken die de student aanbelangen. Ze fungeert als overlegplatform, adviesorgaan, uitvalbasis en ondersteunt bovendien tal van projecten.

7. Aangesloten bij: -

8. Kleuren: -

9. Website: Klik hier voor de website van de Gentse Studentenraad

10. Tijdschrift: -

 

 

Voorzitters:AcademiejaarVoorzitter
2000-2001 ROOS Joris
2001-2002 DE DECKER Ivo
2002-2003 VAN BAELEN Freek
2003-2004 DE BACKER Philippe (a.i.)
2004-2005 WILLEMS Sara
2005-2006 SPIESSENS Bram
2006-2007 BAERT Stijn
2007-2008 COENEN Lien
2008-2009 WILLEMS Mattias
2009-2010 DE METS Jeroen
2010-2011 VOGELAERE Tijs
2011-2012 DEWAELE Gertjan
2012-2013 LOMMELEN Joachim
2013-2014 BORGERS Betty
2014-2015 HEYVAERT Jelle