Huisvesting tijdens je studies

Vluchtelingen kunnen een aanvraag indienen voor een kamer, studio of flat in één van de universitaire homes.

Kameraanvraag als (toekomstig) UGent-student

Als (toekomstig) UGent-student (met een diplomacontract van min. 27SP) kan je een kamer aanvragen in één van de studentenhomes.

  • Aanvraagprocedure: vanaf 1 maart tot (uiterlijk) 1 mei
  • Huurprijzen

Aandachtspunten:

  • De kamers worden toegekend op basis van een prioriteitenlijst
  • Studenten moeten kinderbijslaggerechtigd zijn (jonger dan 24 jaar)
  • Domiciliëring is enkel mogelijk in uitzonderlijke gevallen

Meer info over een kamer huren aan UGent

Kamers voor vluchtelingstudenten

De UGent heeft een beperkt aantal kamers ter beschikking voor vluchtelingstudenten die geen kamer kunnen bekomen via de reguliere aanvraagprocedure (zie hierboven). Het toekennen van de kamer is afhankelijk van een aantal specifieke voorwaarden en de beschikbaarheid.

Meer info en een kamer aanvragen kan via: refugee@ugent.be

  

This information in English

Gerelateerde inhoud