Stap 3: Start de toelatingsprocedure

Je kan worden toegelaten tot een bachelor- of masteropleiding aan de UGent na een toelatingsonderzoek. De UGent onderzoekt dan of je buitenlands diploma toegang geeft tot de opleiding van je keuze. Er is geen aparte toelatingsprocedure voor vluchtelingen. Het toelatingsonderzoek geldt voor alle studenten met een buitenlands diploma.

Hoe verloopt de toelatingsprocedure?

Het toelatingsonderzoek bestaat uit 2 delen: het eerste gedeelte is een online aanvraag. In het tweede gedeelte dien je de documenten op papier in. Volg de instructies die je via email krijgt nauwgezet op.

Wanneer kan je een aanvraag indienen?

Je kan de aanvraag indienen vanaf 1 oktober. Een aanvraag dien je altijd in voor het volgende academiejaar. Je kan geen aanvraag indienen voor een semester.

Er is een strikte deadline: de online aanvraag en de papieren documenten moeten ingediend zijn vóór 1 juni.

Hoe lang duurt het toelatingsonderzoek?

Het toelatingsonderzoek duurt 3 tot 4 maanden.

Kan je voor verschillende opleidingen een aanvraag indienen?

In je aanvraag kan je maximum 2 opleidingen naar keuze aanduiden.

Moet je je diploma en puntenlijsten laten legaliseren?

Voor vluchtelingen, personen met subsidiaire bescherming en asielzoekers kan een uitzondering gemaakt worden. Lees hier meer info over legaliseren.

Start hier met je toelatingsaanvraag

This information in English