Duurzaamheidsnetwerk: wie doet wat?

Het duurzaamheidsbeleid is een zaak van de hele UGent. Bestuurders moeten overtuigd zijn van de noodzaak. Personeelsleden en studenten moeten zich betrokken voelen. Faculteiten moeten zich eigenaar weten van de transitieplannen. 

Organisatieschema

Organisatieschema

Elk zijn rol

Dit zijn de rollen, waar ook jij iets kan betekenen:

  • De commissie duurzaamheidsbeleid, met vertegenwoordigers van de faculteiten en de centrale administratie, het centrum voor Duurzame Ontwikkeling en de afdeling Milieu, voorgezeten door de vicerector. Zij bewaken het duurzaamheidsbeleid, overschouwen de uitkomsten van transitiewerkgroepen en de input van Transitie UGent en de Green Office, en formuleren voorstellen tot bijsturing aan het UGent-bestuur. Door ook telkens de voorzitters van de facultaire duurzaamheids- en milieucommissies uit te nodigen, wordt een sterke link gelegd tussen het centrale duurzaamheidsbeleid en de facultaire duurzaamheidswerking.
  • De transitiewerkgroepen, met experten, beleidsmedewerkers en geëngageerde personeelsleden en studenten: Zij stelden de transitieplannen op en geven die verder vorm door kennis en ervaringen te delen, met beleidsadviezen te geven en beleidsvoorbereidend werk uit te voeren, door onderzoeksvragen te concretiseren en te experimenteren in living labs. Ze zijn verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging en monitoring van de indicatoren, rapporteren over de voortgang van het transitieplan en formuleren voorstellen tot bijsturing.
   • Transitiewerkgroep onderwijs: Thomas Block, Ellen Vandenplas, Katrien Van Poeck van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, Femke Lootens en Riet Van de Velde van DBZ-afdeling Milieu
   • Transitiewerkgroep onderzoek: Thomas Block, Ellen Vandenplas, Katrien Van Poeck van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, Ignace Lemahieu, Esther De Smet, Tom Geerinckx en Annik Leyman van DOZA, Femke Lootens en Riet Van de Velde van DBZ-afdeling Milieu
   • Transitiewerkgroep energie: Eline Himpe, Stijn Van de Putte en Arnold Janssens van onderzoeksgroep Bouwfysica (fac. EA), Michel De Paepe, Joannes Laveyne en Robbert Claeys van de vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering (fac. EA), Benjamin Van de Velde, Kathelijn Cox, Michaël Seeuws, Nico Van Nevel, Christophe Tuypens, Ann Hendricx en Ellen Lauwereys van DGFB, Dieter Roefs van DICT, Riet Van de Velde van DBZ-afdeling Milieu, Ruben Vanholme van VIB-UGent
   • Transitiewerkgroep water: Marjolein Vanoppen en Jan Arends van Capture, Diederik Rousseau van de vakgroep Groene Chemie en technologie (FBW), Niko Verhoest van de Vakgroep Omgeving (FBW), Stijn Van Hulle van Vakgroep Groene Chemie en Technologie (FBW), Katrien Van Eerdenbrugh, gastdocent van het vak 'water in de stad (FBW),  Renaat de Sutter van de vakgroep Civiele techniek, onderzoeksgroep Integraal waterbeleid en milieubeheer (FEA), Stijn Van de Putte, Lien De Backer en Elisa Van Kenhove van de vakgroep Architectuur en Stedenbouw (FEA), Benjamin Van de Velde, Jesse De Wolf, Ruben Debeer, Tom Ceriez, Dries Vincke en Tristan Verleyen van DGFB, Riet Van de Velde, Greet Persoon en Irene Govaert van DBZ-afdeling Milieu, Tom Vandekerckhove van BOSAQ
   • Transitiewerkgroep biodiversiteit: Kris Verheyen, Lander Baeten en Jan Mertens van de vakgroep Omgeving (FBW), Mieke Verbeken van de vakgroep Biologie (FWE), An Cliquet van de vakgroep Europees Recht (FRE), Leen Van Gijsel van DOWA, Tristan Verleyen en Jan De Doncker van DGFB, Riet Van de Velde van DBZ-afdeling Milieu 
   • Transitiewerkgroep duurzame mobiliteit: Sil Lanckriet van de vakgroep Geografie, klimaatverandering (FWE), Frank Witlox, Sven Verstrepen en Freke Caset van de vakgroep Geografie, transportgeografie (FWE), Luuk Boelens van de vakgroep Civiele techniek, ruimtelijke planning (FEA), Riet Van de Velde van DBZ-afdeling Milieu, Tristan Verleyen van DGFB, Tim Joosen (ACOD) en Tim De Roeck (vakbondsvrijwilliger VSOA), Michel Tison en Jan Roelandt (fac. RE), Tine De Decker (fac. EB), Sven Lippens (fac. EA)
   • Transitiewerkgroep duurzaam reizen: Sil Lanckriet van de vakgroep Geografie, klimaatverandering (FWE), Freke Caset van de vakgroep Geografie, transportgeografie (FWE), Veerle Cnudde van de vakgroep Geologie (FWE), Adinda Van Gaalen van de vakgroep Sociale Wetenschappen (FPS), Brent Bleys en Marten Ovaere van de vakgroep Economie, milieu-economie (FEB), Martijn Bauters van de vakgroep Groene Chemie en Technologie (FBW), Kris Verheyen van de vakgroep Omgeving (FBW), Bert De Somviele (BOS+), Wim Bert van de vakgroep Biologie (FBW), Ruben Vanholmen van de vakgroep Plantenbiotechnologie en bio-informatica (FWE), Riet Van de Velde en Irene Govaert van DBZ-afdeling Milieu, Tom Geerinckx en Steven Schoofs van DOZA
   • Transitiewerkgroep duurzame voeding: Joost Dessein van de vakgroep Landbouweconomie (FBW en Centrum voor Duurzame Ontwikkeling), Mieke Uyttendaele, Carl Lachat en Liesbeth Jacxsens van de vakgroep Levensmiddelentechnologie, voedselveiligheid, en Gezondheid (FBW), Hendrik Slabbinck van de vakgroep Consumentenmarketing (FEB), Jan Orbie van de vakgroep Politieke Wetenschappen (FPS), Dimitri Van Calwulaert (IMEC), Vera Putteman, Femke Houtman, Renaat De Munter (DSV), Riet Van de Velde van DBZ-afdeling Milieu, studenten Anna Gepts, Helena Van Tichelen, Josephine-Charlotte Leyman, Jarne Gijsels
   • Transitiewerkgroep faire en circulaire ICT: Erik Paredis van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, Kim Claes (Fair ICT Flanders), Dieter Roefs, Johan Van Camp en Lotte Drieghe van DICT, Kenny Vandenbroucke ICT-verantwoordelijke (FDI), Stephen Moerdyk van DFIN, Vincent Eechaudt van Research Ethics, Dual-Use, Artificial Intelligence & Human Rights van DOZA , Irene Govaert, An Van Goethem en Riet Van de Velde van DBZ-afdeling Milieu
   • Transitiewerkgroep circulair bouwen: Lionel Devlieger, Marijke Steeman, Jan Moens, Raf De Preter en Katrien Devos van de vakgroep Architectuur en Stedenbouw (FEA), Stijn Matthys van de vakgroep Bouwkundige constructies en bouwmaterialen (FEA), Arnold Janssens van de vakgroep Bouwfysica (FEA), Charlotte Prove van de Stadsacademie, Michaëla Geenens, Christophe Tuypens, Elisabeth Cnockaert, Joke Claeys en Benedikte De Baets van DGFB, Riet Van de Velde van DBZ-Milieu, Nele Van Steenberge van Stad Gent, Karen Steukers van Rotor
  • Transitie UGent: Deze denktank is een open vernieuwingsnetwerk, waarin nieuwe acties en suggesties worden aanbracht, en op een constructieve manier druk wordt gezet op het gevoerde duurzaamheidsbeleid. Het geeft experten, beleidsmedewerkers en geëngageerde personeelsleden en studenten de kans om nauw betrokken te worden bij het duurzaamheidsbeleid van de UGent.
  • Green Office Gent, gebaseerd op het internationale Green Office Model: Beleidsmedewerkers, jobstudenten en vrijwilligers versterken het duurzaamheidsbeleid door duurzaamheidsprojecten te initiëren en te coördineren, te experimenteren en mensen en projecten met elkaar te verbinden. Ideeën en initiatieven voor duurzame projecten worden hier ondersteund. 
  • Het team duurzaamheid: Zij vormen het centraal aanspreekpunt voor duurzaamheid (duurzaam@ugent.be), coördineren en geven uitvoering aan het duurzaamheidsbeleid.  Ze trekken de transitiewerkgroepen, bieden ondersteuning aan de duurzaamheidswerking in faculteiten en helpen directies in de concrete vertaling van het duurzaamheidsbeleid. Ze zetten living labs op, linken expertise, engagement, projecten en ideeën en creëren een kader waarin het goed voelt om zelf initiatief te nemen. Ze rapporteren en adviseren aan de centrale beslissingsorganen. Zij communiceren en sensibiliseren, bouwen het duurzaamheidsnetwerk verder uit, en houden dit actief.
  • Faculteiten en Centrale administratie: Voor het actieplan duurzaamheid is kennis en expertise van alle faculteiten nodig; daarom zijn academici betrokken bij de verschillende transitiewerkgroepen en in living labs. Ook beleidsmatig geven faculteiten input aan het duurzaamheidsbeleid in (facultaire) raden en commissies, net als beleidsmedewerkers van de centrale administratie. Daarnaast spelen zij een belangrijke rol om duurzaamheidsmaatregelen -eens beslist- concreet te vertalen in alle faculteiten en beleidsdomeinen.
  • Het centrum voor duurzame ontwikkeling doet interdisciplinair en transdisciplinair onderzoek rond duurzaamheidskwesties en versterkt met die expertise het duurzaamheidsbeleid van de UGent.

 • De centrale beslissingsorganen engageerden zich tot de duurzaamheidsvisie en keurden verschillende transitieplannen goed als onderdeel van het klimaatplan.