Green Office Gent

“Green Offices are an excellent way to integrate education for sustainable development into universities, affecting teaching and learning, the physical campus and student life.” (UNESCO). Zin om hier ook iets in te betekenen? Volg ons op Facebook of Instagramonze nieuwsbrief of breng ons een bezoekje in de Green Hub.

Over ons

Green Office Gent is een plek waar personeel en studenten het duurzaamheidsbeleid vorm geven en versterken door duurzaamheidsprojecten te initiëren en te coördineren, te experimenteren en mensen en projecten met elkaar te verbinden. De Green Office van Universiteit Gent bestaat sinds 2015, is gebaseerd op het internationale Green Office Model en is het centrale aanspreekpunt voor duurzaamheid.

Duurzaam onderwijs

Als studenten willen we dat duurzaamheid veel meer aan bod komt in onze opleiding. We experimenteren met student-led-education en proberen thesissen rond duurzame onderwerpen ruim te verspreiden.

 • We organiseren jaarlijks summerschools rond degrowth, klimaat en dierenwelzijn, voor en door studenten en verschillende partners.
 • Ga eens kijken naar FUTUREproef,  waar we interessante thesissen over duurzaamheidsthema's in de kijker zetten.
 • Met de FUTUREproef Award bekronen we de meest duurzame thesissen (binnenkort op Vlaams niveau!).
 • Met de duurzaamheidsenquête 2021 peilden we bij UGent-studenten over duurzaamheid in hun opleiding.
 • Af en toe organiseren we zelf student-led lessen.

Duurzame campusontwikkeling en bedrijfsvoering

Hoe ziet een duurzame campus eruit? En hoe kan een universiteit zelf het goede voorbeeld geven? We zoeken naar mogelijkheden en testen dit uit. 

Duurzaam studentenleven

Ook studenten zetten we op weg: in de studentenvereniging, in hun dagelijks leven (in Gent). 

 • We helpen studentenverenigingen op weg met het project Duurzame studentenverenigingen.
 • We maken (internationale) studenten wegwijs met de Green Guide.
 • Met de Groene Ruijter zetten we de strafste duurzaamheidsacties van studenten in de kijker.
 • De Swap shop zorgt dat spullen van de ene (internationale) homebewoner naar de volgende gaan. We zorgen voor weggeefkasten en boekenruilkastjes en werkten mee aan het deelplatform voor studieboeken.
 • We sensibiliseren rond consuminderen, drinkwaterfonteinen en herbruikbare drinkbekers en we experimenteren met wegwerpvrije koffiecorners, automaatvrije gebouwen, post-mix-installaties, ...
 • Jaarlijks organiseren we de MaartMilieuMaand met de homes.
 • We deden mee aan de Gruute Kuis Gent, gingen al suppend zwerfvuil rapen in de Gentse binnenwateren en werken mee aan projecten met de Stad rond het vermijden van zwerfvuil.

Sociale duurzaamheid

Samen met Durf Divers Denken en de coördinator Diversiteit en Inclusie wordt ook ingezet op sociale duurzaamheid.

 • We organiseren toegankelijkheidsrondes, waarin we rondgaan op de campus en allerlei drempels in kaart brengen.
 • We verspreiden een enquête hoe faculteiten omgaan met diversiteit in de lessen, in het contact met studenten en met discriminatie.
 • We ondersteunen mee heel wat events in het kader van de maand rond diversiteit en inclusie

Community en netwerk

We verbinden geëngageerde studenten en personeel en stimuleren en ondersteunen collega's, vrijwilligers en beleidsmakers die duurzaam aan de slag willen.

 • Check onze Green Community met onze partners.
 • Wil je vrijwilliger worden? Of gewoon eens komen kennismaken? Contacteer ons of spring eens binnen in de Green Hub!
 • Sluit aan bij de denktank Transitie UGent.
 • Zet je expertise en engagement in door te zetelen in één van de transitiewerkgroepen of te experimenteren in onze gebouwen, op onze campussen, met onze UGent’ers in een living lab.

 • Heb je een idee voor een event rond duurzaamheid? Wij ondersteunen heel wat studentenorganisaties en personeelsleden die duurzame activiteiten willen organiseren (zowel inhoudelijk als met logistiek).

Beleid

We werken ook mee met experten, onderzoekers en medewerkers aan het duurzaamheidsbeleid en doen beleidsvoorbereidend werk, o.m. via de transitiewerkgroepen. Tegelijkertijd zetten we ook druk op het beleid, dat vaak te traag, te behoudsgezind en te voorzichtig blijft. Maar steeds constructief en in dialoog!

Outreach

Met lezingen, workshops, debatten, ... informeren we en gaan we in dialoog. Geregeld pakken we zelf uit met een sensibiliseringscampagne, een pamflet, een memorandum. Op die manier tonen we welke acties er al aan de UGent gebeuren en verbeelden we hoe een duurzamere universiteit er uit kan zien.

  Contact

  Volg ons op Facebook of Instagram, onze nieuwsbrief of breng ons een bezoekje in de Green Hub

  Altijd welkom!