Transitie UGent

Transitie UGent bestaat 10 jaar! Al 10 jaar lang komen we bijeen, genieten we van de energie en het samenhorigheidsgevoel en proberen we te duwen. Met beleidsvoorbereidend werk, met actie, met een memorandum, met een Raretijden-courant, met voorstellen, met man en macht, … Geniet van deze reportage.

Wie zijn we?

Transitie UGent is een denktank van geëngageerde personeelsleden en studenten, experts en beleidsvoerders, die ervan overtuigd zijn dat de UGent een belangrijke rol kan spelen op het vlak van duurzame ontwikkeling. De denktank dient als een open vernieuwingsnetwerk, waarin jullie samen met ons het  enthousiasme hoog kunnen houden, nieuwe acties en suggesties kunnen aanbrengen en nauw betrokken kunnen blijven bij het duurzaamheidsbeleid van de UGent.

Transitie UGent schrijft transitieplannen (klimaatplan UGent) en volgt de voortgang opSummerschool Klimaat workshop: Campus Sterre klimaatneutraal.

Afgelopen jaar ondervonden we nog maar eens hoe waardevol het netwerk Transitie UGent is. In opdracht van de RVB werken we aan een klimaatplan. Voor alle relevante beleidsplannen worden ambities vastgelegd, grenzen afgebakend en acties geformuleerd. De resultaten worden jaarlijks opgevolgd door de Raad van Bestuur en de acties worden bijgestuurd waar nodig. We werken rond CO2-reductie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit. Een ongelofelijke opdracht, maar we konden rekenen op velen onder jullie: vanuit jullie expertise, vanuit jullie engagement, vanuit jullie ervaring in de job. Het versterkt de boodschap, de geloofwaardigheid, het draagvlak.

Reactie van enkele 'uitdagers' op het duurzaamheidsverslag van de UGentTransitie UGent 1

In dit filmpje reageren de vicerector en de beheerders op bedenkingen, suggesties en pleidooien van enkele ‘uitdagers’ die ons duurzaamheidsverslag onder de loep namen: Hans Bruyninckx (directeur Europees Milieuagentschap), Thomas Leysen (ondernemer), Joris Meys (initiatiefnemer petitie klimaatnoodtoestand), Natalie Eggermont (klimaatactivist), Nicolas Bearelle (ondernemer), Korneel Rabaey (onderzoeker) en Zuhal Demir (minister). Wil jij ook reageren? Doe dit via onze Facebook-pagina of via duurzaam@ugent.be.

Raden en commissies reflecteren over de betekenis van de klimaaturgentie voor hun beleidsdomeinRaretijdenkabinet

Tijdens de klimaattop in Glasgow bouwden we in het UFO een Raretijdenkabinet, waar delegaties van belangrijke beslissings- en adviesorganen reflecteerden over de betekenis van de hoogdringendheid van de klimaatproblematiek voor hun raad/commissie en over hun verantwoordelijkheden. Het was een waardevolle denkoefening in een setting die ons dwong om verder te kijken dan het hier en nu. Er kwamen interessante ideeën naar boven waarmee we verder aan de slag willen, soms door het idee gewoon bespreekbaar te maken, soms door het concreet uit te werken. We bundelden alles in een online-krant. Iedereen kan hier vanuit zijn functie, verantwoordelijkheid, invloed, … mee aan de slag.

Bijeenkomst van Transitie UGent op 29/2 van 12u-14u30

“Moed en volharding, voor een klimaat van hoop en aanpakken.” 

Met deze slagzin trappen we het nieuwe jaar af. Een jaar waarin de UGent zich hopelijk opnieuw volop schaart achter de ambitieuze en 10 jaar oude duurzaamheidsvisie en achter de goedgekeurde transitiepaden en actieplannen. We staan voor enorme duurzaamheidsuitdagingen, en daar hebben we iedereen voor nodig: bestuursleden, onderzoekers, beleidsmedewerkers, studenten.  

We hopen je dus terug te zien op de volgende bijeenkomst van Transitie UGent!

Wanneer?

29/2 van 12u tot 14u30

Waar?

Green Hub, Sint-Pietersnieuwstraat 33 (benedenverdieping UFO)

Programma

12u: Lunch met Mr. Quiche 

12u30-13u00: ’Tussen hoop, verdriet, woede en vrees. De kracht van emoties in de klimaatcrisis.’, een voorstelling van journalist en auteur Tine Hens 

13u00-14u30: Aanschuiven aan thematafels: 

 • De rol van de wetenschapper in het klimaatdebat: Wetenschappers spelen een cruciale rol in het klimaatdebat omdat zij in de afgelopen decennia overtuigend hebben aangetoond dat de aarde opwarmt met alle gevolgen van dien en dat de mens daarvoor verantwoordelijk is. Maar hoe nemen we deel aan de debatten over de noodzakelijke transities, zowel in de maatschappij als binnen de UGent? Hoe gaan we polarisering uit de weg en kunnen we het meer hebben over de voor- en nadelen van wat wel werkt? 
 • Circulair bouwen: Vorig jaar werd een werkgroep circulair bouwen opgestart met experten en projectleiders van DGFB. Bedoeling is om circulariteit meer ingang te doen vinden in de bouwkeuzes, -processen en -materialen door de mogelijkheden te verkennen, te experimenteren, beleidsvoorbereidend werk te doen,... Wij trekken deze vergadering graag open en hopen zo nieuwe geïnteresseerden te laten kennismaken met onze plannen, stappen voorwaarts en struikelblokken.
 • Duurzame voeding: Door dalende verkoopscijfers in de resto’s en de cafetaria sinds de coronapandemie werd beslist om het aanbod van 50% vegetarische en plantaardige maaltijden opnieuw te reduceren tot 25%. Dit kan maar tijdelijk zijn... Het IPCC, het EAT-lancet report, de Vlaamse eiwitshift,… zijn duidelijk: er is een shift nodig van dierlijke naar plantaardige eiwitten. Wij pasten het transitieplan duurzame voeding aan en leggen dit graag aan je voor. 
 • (ENG) Milieu-impact reduceren in labo’s: In verschillende onderzoeksgroepen werden experimenten opgezet in een poging om wegwerpplastics en de ecologische impact van producten te reduceren, volumes te minderen, minder reagentia en minder energie te verbruiken tijdens het labowerk. Laat je inspireren door deze (nieuwe) goede praktijken..
 • (ENG) Een summer school duurzaamheid voor doctoraatsstudenten?: Hoe kunnen we jonge wetenschappers helpen om te gaan met de duurzaamheidsuitdagingen waarmee ze in hun onderzoekswerk geconfronteerd worden en hen instrumenten aanreiken voor een sociaal-rechtvaardige transitie? De doctoral schools opleiding ‘What does it mean to be a researcher in the 21th century?’, de Sustainability Summer Schools en CEMUS Research Forum leunen hier al bij aan en kunnen inspiratie bieden. We verkennen de opties.
 • UGent verbeeldt 2050: Er werd een structuurvisie uitgewerkt om onze campussen en gebouwen te herdenken in functie van de duurzaamheidsuitdagingen die ons de komende decennia te wachten staan. Nu wordt gewerkt aan een stappenplan dat de bouw- en renovatieprojecten in kaart brengt richting 2050. Hoever staat het ermee? En hoe worden de duurzaamheidsambities waargemaakt?
 • Inspiratiesessie klimaatpsychologie en het klimaatgesprek: KlimaatContact vzw creëert inzicht in de emoties die met klimaatverandering gepaard gaan en de impact daarvan op gedrag en gesprekken. Daarbij worden concrete handvaten aangereikt, om een verbindend en effectief gesprek te voeren om zo je omgeving te inspireren om klimaatvriendelijke(re) keuzes te maken.

Registreren

Schrijf je in! Dan weten we precies voor hoeveel personen we een lunch moeten bestellen!

  Ons memorandum

  Tijdens het gala van de duurzame universiteit stelde Transitie UGent haar laatste memorandum voor. Met aantrekkelijke toekomstbeelden en heel wat voorstellen voor acties, beleidsmaatregelen en experimenten wil ze het UGent-bestuur én jou inspireren om het voortouw te nemen in de transitie naar een duurzame samenleving. Verschillende vakgroepen en studentengroepen deden het al voor. 

  Herbeleef het event hier met de vele foto's en een filmpje

  Transitie UGent 4 

   memorandum 2018

  Memorandum Transitie UGent 2014

  memorandum 2014

  Memorandum Transitie UGent 2012

  memorandum 2012