Transitie UGent

Transitie UGent bestaat 10 jaar! Al 10 jaar lang komen we bijeen, genieten we van de energie en het samenhorigheidsgevoel en proberen we te duwen. Met beleidsvoorbereidend werk, met actie, met een memorandum, met een Raretijden-courant, met voorstellen, met man en macht, … Geniet van deze reportage.

Wie zijn we?

Transitie UGent is een denktank van geëngageerde personeelsleden en studenten, experts en beleidsvoerders, die ervan overtuigd zijn dat de UGent een belangrijke rol kan spelen op het vlak van duurzame ontwikkeling. De denktank dient als een open vernieuwingsnetwerk, waarin jullie samen met ons het  enthousiasme hoog kunnen houden, nieuwe acties en suggesties kunnen aanbrengen en nauw betrokken kunnen blijven bij het duurzaamheidsbeleid van de UGent.

Transitie UGent schrijft transitieplannen (klimaatplan UGent) en volgt de voortgang opSummerschool Klimaat workshop: Campus Sterre klimaatneutraal.

Afgelopen jaar ondervonden we nog maar eens hoe waardevol het netwerk Transitie UGent is. In opdracht van de RVB werken we aan een klimaatplan. Voor alle relevante beleidsplannen worden ambities vastgelegd, grenzen afgebakend en acties geformuleerd. De resultaten worden jaarlijks opgevolgd door de Raad van Bestuur en de acties worden bijgestuurd waar nodig. We werken rond CO2-reductie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit. Een ongelofelijke opdracht, maar we konden rekenen op velen onder jullie: vanuit jullie expertise, vanuit jullie engagement, vanuit jullie ervaring in de job. Het versterkt de boodschap, de geloofwaardigheid, het draagvlak.

Reactie van enkele 'uitdagers' op het duurzaamheidsverslag van de UGentTransitie UGent 1

In dit filmpje reageren de vicerector en de beheerders op bedenkingen, suggesties en pleidooien van enkele ‘uitdagers’ die ons duurzaamheidsverslag onder de loep namen: Hans Bruyninckx (directeur Europees Milieuagentschap), Thomas Leysen (ondernemer), Joris Meys (initiatiefnemer petitie klimaatnoodtoestand), Natalie Eggermont (klimaatactivist), Nicolas Bearelle (ondernemer), Korneel Rabaey (onderzoeker) en Zuhal Demir (minister). Wil jij ook reageren? Doe dit via onze Facebook-pagina of via duurzaam@ugent.be.

Raden en commissies reflecteren over de betekenis van de klimaaturgentie voor hun beleidsdomeinRaretijdenkabinet

Tijdens de klimaattop in Glasgow bouwden we in het UFO een Raretijdenkabinet, waar delegaties van belangrijke beslissings- en adviesorganen reflecteerden over de betekenis van de hoogdringendheid van de klimaatproblematiek voor hun raad/commissie en over hun verantwoordelijkheden. Het was een waardevolle denkoefening in een setting die ons dwong om verder te kijken dan het hier en nu. Er kwamen interessante ideeën naar boven waarmee we verder aan de slag willen, soms door het idee gewoon bespreekbaar te maken, soms door het concreet uit te werken. We bundelden alles in een online-krant. Iedereen kan hier vanuit zijn functie, verantwoordelijkheid, invloed, … mee aan de slag.

Bijeenkomst van Transitie UGent op 21/3 van 12u-15u

Het blijven Rare Tijden.

Tijd dus om het Raretijdenkabinet nog eens boven te halen, een setting waar experten, beleidsmakers en geëngageerde personeelsleden en studenten met elkaar in dialoog gaan over een duurzame transitie en de rol die ze daarbij zelf kunnen opnemen.

Eén stoel reserveren we alvast voor Elisabeth Wathuti, een Keniaanse klimaatactiviste. Op de voorbije klimaattoppen sprak zij wereldleiders aan op hun verantwoordelijkheid en riep zij op tot klimaatrechtvaardigheid. De andere stoelen zijn o.m. voor studenten Tina Kasse B'nicco en Michael McMahon,  klimaatexpert Hans Verbeeck en beleidsmakers Ann Buysse, Isabel Van Driessche en Peter Vandenabeele. Claire Dupont zal het gesprek modereren.

Welkom om deze dialoog te volgen en nadien het debat zelf te voeden!

Programma

12u: Lunch

12u20: Topoverleg in het Raretijdenkabinet met o.m. Elisabeth Wathuti, UGent-studenten, klimaatexperten en beleidsmakers

13u30-15u:

Voer zelf het debat aan een thematafel:

 • We hebben het aan thematafels over duurzaamheid integreren in onderwijs, de energietransitie, duurzaam woon-werkverkeer en reizen, biodiversiteit en aantrekkelijke campussen en duurzaam aankoop- en materiaalbeheer. We nemen de transitieplannen onder de loep en overlopen wat goed loopt, wat versnelling en opschaling nodig heeft en waar dringend werk van gemaakt moet worden. Welke rol kunnen we zelf opnemen als lid van een commissie of raad, als expert, als beleidsmedewerker of gewoon als geëngageerde UGent’er? Zien we -midden in besparingsmodus- mogelijkheden om een sturend beleid uit te rollen, waarbij geld verschuift van onduurzame naar duurzame opties?
 • Degrowth en sociale rechtvaardigheid: In september organiseerde de Green Office voor het eerst een Summer School ‘Degrowth’, waarin het ging over sociale rechtvaardigheid, dekolonisatie, voorspoed en ontgroei als uitweg uit de steeds acutere ecologische crisis. Wat kan dit denken betekenen voor de UGent?
 • De rol van de wetenschapper in het klimaatdebat: Wetenschappers spelen een cruciale rol in het klimaatdebat omdat zij in de afgelopen decennia overtuigend hebben aangetoond dat de aarde opwarmt met alle gevolgen van dien en dat de mens daarvoor verantwoordelijk is. Maar hoe nemen we nu ook deel aan de debatten over de noodzakelijke transities, zowel in de maatschappij als binnen de UGent? Hoe gaan we polarisering uit de weg en kunnen we het meer hebben over de voor- en nadelen van wat wel werkt.

Locatie

Studentenhuis De Therminal, Hoveniersberg 24, Gent

Wanneer

Dinsdag 21/3 van 12u tot 15u

Inschrijven

Deelname is gratis, maar schrijf je in. Dan weten we hoeveel lunch we moeten bestellen.

  Ons memorandum

  Tijdens het gala van de duurzame universiteit stelde Transitie UGent haar nieuwe memorandum voor. Met aantrekkelijke toekomstbeelden en heel wat voorstellen voor acties, beleidsmaatregelen en experimenten wil ze het UGent-bestuur én jou inspireren om het voortouw te nemen in de transitie naar een duurzame samenleving. Verschillende vakgroepen en studentengroepen deden het al voor. 

  Herbeleef het event hier met de vele foto's en een filmpje

  Transitie UGent 4 

   memorandum 2018

  Memorandum Transitie UGent 2014

  memorandum 2014

  Memorandum Transitie UGent 2012

  memorandum 2012