Transitie UGent

Transitie UGent bestaat 10 jaar! Al 10 jaar lang komen we bijeen, genieten we van de energie en het samenhorigheidsgevoel en proberen we te duwen. Met beleidsvoorbereidend werk, met actie, met een memorandum, met een Raretijden-courant, met voorstellen, met man en macht, … Geniet van deze reportage.

Wie zijn we?

Transitie UGent is een denktank van geëngageerde personeelsleden en studenten, experts en beleidsvoerders, die ervan overtuigd zijn dat de UGent een belangrijke rol kan spelen op het vlak van duurzame ontwikkeling. De denktank dient als een open vernieuwingsnetwerk, waarin jullie samen met ons het  enthousiasme hoog kunnen houden, nieuwe acties en suggesties kunnen aanbrengen en nauw betrokken kunnen blijven bij het duurzaamheidsbeleid van de UGent.

Transitie UGent schrijft transitieplannen (klimaatplan UGent) en volgt de voortgang opSummerschool Klimaat workshop: Campus Sterre klimaatneutraal.

Afgelopen jaar ondervonden we nog maar eens hoe waardevol het netwerk Transitie UGent is. In opdracht van de RVB werken we aan een klimaatplan. Voor alle relevante beleidsplannen worden ambities vastgelegd, grenzen afgebakend en acties geformuleerd. De resultaten worden jaarlijks opgevolgd door de Raad van Bestuur en de acties worden bijgestuurd waar nodig. We werken rond CO2-reductie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit. Een ongelofelijke opdracht, maar we konden rekenen op velen onder jullie: vanuit jullie expertise, vanuit jullie engagement, vanuit jullie ervaring in de job. Het versterkt de boodschap, de geloofwaardigheid, het draagvlak.

Reactie van enkele 'uitdagers' op het duurzaamheidsverslag van de UGentTransitie UGent 1

In dit filmpje reageren de vicerector en de beheerders op bedenkingen, suggesties en pleidooien van enkele ‘uitdagers’ die ons duurzaamheidsverslag onder de loep namen: Hans Bruyninckx (directeur Europees Milieuagentschap), Thomas Leysen (ondernemer), Joris Meys (initiatiefnemer petitie klimaatnoodtoestand), Natalie Eggermont (klimaatactivist), Nicolas Bearelle (ondernemer), Korneel Rabaey (onderzoeker) en Zuhal Demir (minister). Wil jij ook reageren? Doe dit via onze Facebook-pagina of via duurzaam@ugent.be.

Raden en commissies reflecteren over de betekenis van de klimaaturgentie voor hun beleidsdomeinRaretijdenkabinet

Tijdens de klimaattop in Glasgow bouwden we in het UFO een Raretijdenkabinet, waar delegaties van belangrijke beslissings- en adviesorganen reflecteerden over de betekenis van de hoogdringendheid van de klimaatproblematiek voor hun raad/commissie en over hun verantwoordelijkheden. Het was een waardevolle denkoefening in een setting die ons dwong om verder te kijken dan het hier en nu. Er kwamen interessante ideeën naar boven waarmee we verder aan de slag willen, soms door het idee gewoon bespreekbaar te maken, soms door het concreet uit te werken. We bundelden alles in een online-krant. Iedereen kan hier vanuit zijn functie, verantwoordelijkheid, invloed, … mee aan de slag.

Bijeenkomst van Transitie UGent op 29/2 van 12u-14u30

De RVB keurde vrijdag een nieuw beleidskader voor duurzaamheid goed. De streefdoelen en aangegane engagementen blijven overeind en sturen beleidsbeslissingen. Daarnaast moet voor de komende vier jaar een roadmap uitgetekend worden, waarin prioriteiten worden vastgelegd om meetbare vooruitgang en nieuwe successen te boeken op heel wat vlakken, maar waarbij de inzet van resources steeds beheersbaar blijft.

Bij deze oefening willen we jullie graag betrekken!

Wanneer?

25/6 van 12u tot 14u30

Waar?

GUM Plantentuin (geen fietsen in de plantentuin!)

Programma

 • 12u: Lunch door Lokaal
 • 12u30-13u00: Gastspreker: schrijver en performer Rebekka de Wit 
 • 13u00-14u30: Aanschuiven aan thematafels: 
  • Duurzaamheidsbeleid: Waar staan we op het pad richting 2030? Welke algemene doelstellingen en principes werden al afgesproken en kunnen toekomstige beleidsbeslissingen sturen? Welke projecten en acties willen we prioritair aanpakken om vooruitgang te boeken?
   • Onderwijs en onderzoek
   • Duurzame en klimaatbestendige campussen
   • CO2-reductie
   • Duurzaam consumeren
  • De rol van de wetenschapper in het klimaatdebat: Wetenschappers spelen een cruciale rol in het klimaatdebat omdat zij in de afgelopen decennia overtuigend hebben aangetoond dat de aarde opwarmt met alle gevolgen van dien en dat de mens daarvoor verantwoordelijk is. Maar hoe nemen we deel aan de debatten over de noodzakelijke transities, zowel in de maatschappij als binnen de UGent? Hoe gaan we polarisering uit de weg en kunnen we het meer hebben over de voor- en nadelen van wat wel werkt?  
  • Inspiratiesessie eco-emoties: KlimaatContact vzw creëert inzicht in ‘climate distress' of moeilijke gevoelens rond de klimaatcrisis, en de impact daarvan op jezelf. Daarbij worden concrete handvaten aangereikt om daarmee on te gaan en elkaar te steunen.  

Registreren

Schrijf je in! Dan weten we precies voor hoeveel personen we een lunch moeten bestellen.

  Ons memorandum

  Tijdens het gala van de duurzame universiteit stelde Transitie UGent haar laatste memorandum voor. Met aantrekkelijke toekomstbeelden en heel wat voorstellen voor acties, beleidsmaatregelen en experimenten wil ze het UGent-bestuur én jou inspireren om het voortouw te nemen in de transitie naar een duurzame samenleving. Verschillende vakgroepen en studentengroepen deden het al voor. 

  Herbeleef het event hier met de vele foto's en een filmpje

  Transitie UGent 4 

   memorandum 2018

  Memorandum Transitie UGent 2014

  memorandum 2014

  Memorandum Transitie UGent 2012

  memorandum 2012