Energiecampagne

De energiemaatregelen, die werden ingevoerd n.a.v. de zeer hoge prijzen in 2021, blijven grotendeels aangehouden. De prijzen zijn immers nog steeds dubbel zo hoog als een paar jaar geleden, en de klimaatcrisis maakt een versnelling van ons energiebeleid noodzakelijk.

Wat doet de UGent?

Verwarming en warm water

 • De centrale stookinstallaties worden op een lagere temperatuur ingesteld waarbij gestreefd wordt naar een binnentemperatuur van 19°C. In specifieke omstandigheden worden uitzonderingen toegestaan, aan te vragen via UServe.
 • Het is niet toegelaten om eigen verwarmingstoestellen mee te brengen naar je werkplek. Naast het bijkomend elektrisch verbruik, zijn er reële risico’s wat betreft brand, kortsluiting, …
 • De verwarming gaat om 16u naar nachtregime (verlaagde temperatuur) in gebouw(delen) met overwegend kantoren.  De gebouwen blijven dan nog enige tijd warm genoeg. 
 • De verwarming gaat om 18u à 19u naar nachtregime (verlaagde temperatuur) in gebouw(delen) met veel leslokalen. 
 • Na 19u wordt het reserveren van lokalen beperkt tot goed geïsoleerde gebouwen. Zo voorkomen we dat bepaalde gebouwen worden verwarmd voor één avondactiviteit.
 •  Tijdens vakantieperiodes worden zo weinig mogelijk gebouwen verwarmd. Tussen Kerstmis en Nieuwjaar zal de verwarming naar nachtregime gaan (met uitzondering van enkele gebouwen zoals in voorgaande jaren). Een aantal gebouwen blijven ook in de 2de week van de Kerstvakantie in nachtverlaging. Indien dit van toepassing is voor uw gebouw, dan wordt u hierover geïnformeerd door uw decanaat / directie. 
 • De douches van de sportvoorzieningen in HILO geven enkel koud water; deze van het GUSB lauw water.

Elektriciteit

 • Airco's worden enkel gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Indien geactiveerd wordt de koeling ingesteld op minimum 27°C.  
 • De verlichting van campussen en parkings wordt waar mogelijk gedoofd tussen 22 uur en 7 uur.
 • Sfeerverlichting van monumenten wordt gedoofd tussen 19 uur en 6 uur. 
 • Verlichting aan buitengevels wordt zo veel mogelijk uitgeschakeld. 
Zie je zelf nog besparingsmogelijkheden zoals overbodige verwarming die je zelf niet kan bijregelen of een labotoestel dat beter automatisch kan worden uitgeschakeld?
Geef ons je suggesties of opmerkingen door

Wat kan je zelf doen?

In leslokalen en vergaderzalen

 • Hou de ramen gesloten in mechanisch geventileerde lokalen. Deze herken je aan de ventilatieroosters en aan de instructiefiche aan de ingang. 
 • Verlucht lokalen wanneer deze niet mechanisch geventileerd worden. Doe een raam open wanneer de CO2-meter 900 ppm aangeeft maar verlucht volledig wanneer de CO2-meter 1200 ppm aangeeft.
 • Sluit bij het verlaten van lokalen alle ramen. Vorige winter bleven te veel ramen 's nachts en in het weekend open staan. 
 • Doof de lichten na elke les en wanneer er voldoende daglicht binnen valt.
 • Schakel beamer, videomateriaal, computer, … volledig uit na elke les.
 • Meld aan energie@ugent.be als het te koud of te warm is in je leslokaal.

Op je werkplek

 • Gebruik de thermostatische kraan slim: een stand 3 volstaat. Als je de kamer verlucht en de ramen open zet, schakel je de radiatorkranen uit.
 • Sluit ramen en deuren in koude periodes.
 • Doof lichten bij afwezigheid.
 • Deel de vaatwasser, de koelkast, de koffiezet, het kopieer- en scantoestel, ...
 • Meld het wanneer radiatoren in gangen te warm ingesteld staan.

 • Trek ongebruikte boilers (kitchenette) uit of zet ze op eco-stand.

 • Gebruik sensibiliseringsmateriaal
 • Word energie-ambassadeur en waak over een zinvol gebruik van energie op je werkplek, meld situaties van energieverspilling en suggesties via energie@ugent.be  en durf collega’s aan te moedigen om energiezuinig te handelen.
 • Meld aan energie@ugent.be als het te koud (lager dan 19°C tijdens de werkuren) of te warm is in je leslokaal. 

In laboratoria

 • Vermijd energieverspilling bij het gebruik van trekkasten.
  • Bij trekkasten met een constant debiet: 
   • Het sluiten van het schuifraam heeft geen effect. Schakel daarom de trekkast (indien mogelijk via de aan/uit knop) volledig uit na gebruik. 
  • Bij trekkasten met een variabel debiet: 
   • Het sluiten van het schuifraam heeft wél effect. Hou het schuifraam zoveel mogelijk gesloten. 
   • Schakel trekkast (indien mogelijk via de aan/uit knop) volledig uit na gebruik.
   • Gebruik de maximumstand enkel indien echt nodig.
  • Sluit trekkasten na gebruik.
 • Schakel apparatuur uit na gebruik.
 • Stel je ultravriezer in op -70°C i.p.v. -80°C. Volg de richtlijnen bij gebruik van een ultravriezer.
 • Meld defecten of (te verwachten) buitensporige verbruiken aan energie@ugent.be.
 • Gebruik sensibiliseringsmateriaal
 • Word energie-ambassadeur en waak over een zinvol gebruik van energie op je werkplek, meld situaties van energieverspilling en suggesties via energie@ugent.be .

In studentenhomes 

 • Gebruik de thermostatische kraan slim: een stand 3 volstaat. Als je de kamer verlucht en de ramen open zet, schakel je de radiatorkranen uit.
 • Sluit ramen en deuren in koude periodes.
 • Doof lichten bij afwezigheid.
  • Gebruik sensibiliseringsmateriaal
  • Word energie-ambassadeur en waak over een zinvol gebruik van energie op je werkplek, meld situaties van energieverspilling en suggesties via energie@ugent.be .

  Energiebeleid van de UGent

  De UGent wil de CO2-uitstoot en het energieverbruik reduceren én fossielvrij bouwen en renoveren. Dit betekent werken aan meer ruimte- en energie-efficiëntie en overschakelen naar groene energie.

  Benieuwd welke resultaten we hiermee boeken en welke maatregelen de komende jaren op de planning staan? Lees het in het energiebeleidsplan 2020-2030 en het opvolgingsrapport: 2021