Onderwijsinitiatieven voor studenten

Sustainability Summer Schools

De Sustainbility Summer Schools worden georganiseerd voor en door UGent-studenten. Hierbij worden duurzaamheidsuitdagingen vanuit verschillende hoeken bekeken. De summer schools zijn extracurriculair en vinden kosteloos plaats in de laatste weken van de zomervakantie.

Future Proef: duurzame masterproeven in de kijker

We zetten duurzaamheidsthesissen aan UGent in de kijker op de Future Proef website. De Future Proef Award is een excellentieprijs voor de student die zich op een sociaal-ecologisch duurzaamheidsvraagstuk heeft gefocust en dit vanuit verschillende perspectieven heeft benaderd. Voor meer informatie en om de artikels over de masterthesissen te lezen, kan je een kijkje nemen op de website.

Duurzame opleidingsonderdelen

Er zijn verschillende universiteitsbrede keuzevakken die sociaal-ecologische thema's centraal zetten. Deze kan je vanuit elke opleiding volgen. 

Daarnaast zijn er in vrijwel elke opleiding opleidingsonderdelen die focussen op duurzaamheid.

Een opleiding kiezen

Ga je een opleiding kiezen en wil je dat het thema duurzaamheid daar uitgebreid in aan bod komt? Deze opleidingen hebben een leerlijn duurzaamheid in hun curriculum opgenomen

Bachelor- en masterproeven en stages

Een aantal opleidingen kiest duurzaamheidskwesties als onderwerp voor de bachelor- of masterproef. Bekijk binnen jouw opleiding wat de mogelijkheden zijn.

 Sommige onderzoeksvragen komen tot stand in de Stadsacademie, een plek waar Gentse beleidsmakers en UGent-docenten samen nadenken over sociale en ecologische uitdagingen van UGent en stad Gent. Deze uitdagingen krijgen een vertaling in projecten, bachelorproeven en masterproeven. Een concreet voorbeeld is het ‘Living Lab campus Sterre’, waarbij de campus zelf dient als experimenteerruimte voor  studenten-onderzoek rond vraagstukken zoals circulair bouwen, biodiversiteit, ruimtegebruik en energie.