Educatieve masteropleidingen

Word leraar met méérEducatieve master

Sinds september 2019 vervangen de educatieve masteropleidingen de specifieke lerarenopleidingen (SLO). 

Wil je later voor de klas staan? Of een job waarin je vormingen of trainingen geeft? In deze hoogwaardige opleiding word je zowel leraar als vakinhoudelijk expert. Zo kan je later alle richtingen uit op de arbeidsmarkt.

Word leraar dicht bij huis in Gent, Kortrijk, Brugge of Oudenaarde.

Voor wie

Kies een pakket 'onderwijs' tijdens je bacheloropleiding

In heel wat bacheloropleidingen kan je een keuzepakket 'onderwijs' opnemen van 15 studiepunten (inclusief een eerste vakdidactiek en stage).

Na het volgen van deze module kan je rechtstreeks instappen in de educatieve master.

  • Ontdek de mogelijkheden in jouw bacheloropleiding in de studiegids.

 

Na het behalen van je bachelordiploma

Elke bacheloropleiding van de UGent geeft toegang tot een afstudeerrichting van een educatieve masteropleiding vanaf 2019-2020.

Voor studenten die in de bachelor niet voor het keuzepakket onderwijs kunnen of willen kiezen, maar daarna toch naar de educatieve master willen, zal een voorbereidingsprogramma van 15 studiepunten worden georganiseerd.

Dit voorbereidingsprogramma zal voor of samen met de educatieve masteropleiding gevolgd kunnen worden. Het voorbereidingsprogramma zal voor de eerste keer ingericht worden in het academiejaar 2019-2020 samen met de start van de educatieve masteropleidingen.

In de educatieve master in de cultuurwetenschappen en de educatieve master in de talen is het ook mogelijk om de 15 studiepunten in de master als een keuzepakket op te nemen. Dit betekent wel dat je de andere keuzemogelijkheden zoals de verbreding naar bijkomende vakdidactieken niet meer kan kiezen. Bekijk de programma's in de studiegids dus goed en vraag advies aan de trajectbegeleider van jouw faculteit.

 

Na het behalen van je masterdiploma

Heb je al een masterdiploma op zak? Dan kan je vanaf 2019-2020 een verkort traject van een educatieve master van 60 studiepunten volgen.

De focus ligt hier dan op de pedagogische vaardigheden en vakdidactiek die je nodig hebt om leraar te worden.

In Brugge, Kortrijk en Oudenaarde kan je een groot deel van het verkorte traject volgen, zoals de volledige programmalijn theoretische vorming en alle stages. In de toekomst worden de campussen op deze locaties verder uitgebouwd met specifieke vakdidactieken.

8 educatieve masteropleidingen

Klik op de opleiding van jouw keuze voor meer info en opleidingsprogramma's.

Profiel van de opleiding

De educatieve master is een volwaardige masteropleiding die je onderwijsbevoegdheid geeft en internationaal herkenbaar is. 

De educatieve master profileert zich als een academische opleiding met een ruim aanbod aan vakdidactieken en aandacht voor stage in diverse educatieve contexten. 

Waar

Binnen de verkorte educatieve master is er opleidingsaanbod in Gent, Brugge, Kortrijk en Oudenaarde. 

De educatieve master na bachelor kan je enkel in Gent volgen. 

Infomomenten

Info volgt zo snel mogelijk 

Praktische informatie

Wat na de educatieve master

Overgangsmaatregelen SLO

Ben je ooit gestart in de SLO, lees dan meer over de overgangsmaatregelen

Contact

  • Heb je nog algemene vragen over de educatieve master of vragen over het verkorte traject (eduma na het behalen van je masterdiploma)? Contacteer ons via  of bel naar 09 264 62 71. 
  • Heb je vragen over de educatieve master tijdens of aansluitend op je bacheloropleiding, neem dan contact op met de trajectbegeleiding van jouw faculteit
  • Volg de educatieve master op Facebook