IJkingstoets Wetenschappen - 1 september 2018

Wat?

De ijkingstoets Wetenschappen is een oriënteringsproef, bedoeld om je te helpen bij de overgang van secundair naar academisch onderwijs. Met deze toets kun je nagaan of je beschikt over voldoende academisch potentieel én over de noodzakelijke wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden om één van onze wetenschapsopleidingen aan te vatten.

Deelname aan de ijkingstoets is niet verplicht, maar wordt wel sterk aangeraden omdat je dankzij het advies een beter zicht krijgt op je academisch potentieel én je je beter kan voorbereiden op een goede start aan de universiteit.

Voor welke opleidingen?

De ijkingstoets Wetenschappen - editie september is er voor de opleidingen Wiskunde, Fysica & Sterrenkunde en Informatica.

Inschrijven?

Inschrijven kan vanaf 16 juli t.e.m. 10 augustus 2018 via de webpagina www.ijkingstoets.be.

Wanneer?

zaterdag 1 september 2018 van 9u30 tot 13u30.

Je wordt vanaf 9u00 (ten laatste om 9u15) verwacht aan de registratiebalie (eerste verdieping, aan het auditorium).

De toets start stipt om 9h30.

Waar?

De ijkingstoets Wetenschappen gaat door in

AUDITORIUM 1ste verdieping
(Faculteit Wetenschappen - Campus Sterre - Gebouw S2)
Krijgslaan 281
9000 Gent

(Toegang tot het gebouw S9 langs de kant van de buitentrappen)

Hoe campus te bereiken?

Route naar auditorium S2

Wat mag ik verwachten op de ijkingstoets Wetenschappen?

De ijkingstoets voor toekomstige studenten wiskunde, fysica & sterrenkunde of informatica bestaat uit 30 meerkeuzevragen die opgelost kunnen worden zonder rekentoestel. De thema's die aan bod komen zijn:

  • Redeneren
  • Begrippenkennis
  • Wiskundige vaardigheden
  • Ruimtelijk inzicht
  • Combinatievragen, wiskundige vraagstukken in een fysica-context, modelleren

De inhoud van de vragen bouwt verder op de leerstof van de richtingen uit het secundair onderwijs met 6 uur wiskunde. Leerinhouden van zowel de eerste, tweede als derde graad komen aan bod.


Kan ik me voorbereiden op de ijkingstoets?

Voor de modules Wiskunde en Chemie biedt USolv-IT de mogelijkheid om interactief te oefenen op basis van vorige opgaven van de ijkingstoets.

Gebruik onderstaande links indien je na het afleggen van een oefenreeks je antwoorden wilt vergelijken met correcte antwoordredeneringen:

Gebruik onderstaande links indien je na het afleggen van een oefenreeks enkel je aantal correcte antwoorden wilt kennen, en (nog niet) de correcte antwoordredeneringen.

Wat breng ik mee?

  • identiteitskaart
  • een afdruk van de mail met bevestiging van jouw deelname
  • balpen (blauw of zwart), een potlood en een gom
  • iets om te drinken en/of eten

Je krijgt ter plaatse een beperkt formularium.

NIET toegelaten: Rekenmachine, gsm, schaar, passer, geodriehoek ...

Wanneer krijg ik mijn resultaat?

Je krijgt je toetsresultaat ten laatste één week na het afleggen van de toets via het e-mailadres dat je opgeeft bij inschrijving. Naast je procentueel resultaat wordt ook meegedeeld hoe je scoorde relatief t.o.v. je collega's. Je krijgt dan ook een advies over je academisch potentieel, je wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden.

Welke begeleiding wordt er tijdens het academiejaar aangeboden?

Meer informatie over de studiebegeleiding aan de faculteit Wetenschappen, Universiteit Gent kan je vinden op de pagina: http://www.ugent.be/we-monitoraat.