Generatieve Artificiële Intelligentie (GAI) @FBW

Studenten mogen GAI gebruiken bij het schrijven van de Bachelor- en Masterproef, mits verantwoord gebruik!

GAI-richtlijnen @FBW

2023-2024

Studenten mogen generatieve artificiële intelligentie (GAI) gebruiken bij het schrijven van de Bachelor- en Masterproef, mits verantwoord gebruik! Wat dit inhoudt, lees je hier.

Op de sites van het bachelorproef- en masterproefrapport zijn de richtlijnen voor verantwoord gebruik opgenomen en raadpleegbaar voor studenten:

2024-2025

Vanaf volgend academiejaar laat de UGent het gebruik van generatieve AI (GAI) expliciet toe voor bachelorproef, masterproef en schrijftaken. Lees de richtlijnen:

GAI-info van UGENT

Het UGent-standpunt en bijhorende richtlijnen en hulpmiddelen kan je lezen in de onderwijstip 'ChatGPT en andere generatieve AI-systemen met impact op het UGent-onderwijs'.

UGent AI-studentenpagina biedt een houvast voor studenten: 'ChatGPT en andere generatieve AI-tools'.

Bekijk hier de uitgebreide handleidingen om de masterproef en/of schrijftaken te herbekijken.

Schrijf je in op het Leerpad 'Generatieve AI: over leren, creëren en doceren' en blijf op de hoogte van wat (generatieve) AI is en kan, wat de risico's zijn en hoe je het kan inzetten in je onderwijs.

Het leerpad bestaat uit vier modules:

Module 1 omvat algemene informatie over GAI (wat is het, hoe werkt het, welke risico’s zijn er…).

In module 2 leer je GAI op een verantwoorde manier gebruiken.

Module 3 helpt je op weg om je studenten GAI te leren kennen en gebruiken. Je kan je studenten alvast doorsturen naar het leerpad voor studenten 'Generatieve AI - van leren tot creëren'.

In module 4 worden een aantal websites opgelijst waar je meer kan lezen en bijleren over GAI.

GAI-inspiratie en tips

1. AI-inspiratiesessie voor en door FBW-lesgevers op 26 maart 2024

Herbelijk deze inspiratiesessie.

Een korte inhoud van de verschillende presentaties vind je hier. De volledige presentaties kan je hier bekijken.

Stubio heeft ter voorbereiding van deze sessie de studenten bevraagd over het gebruik van GAI. De resultaten hiervan vind je in dit overzicht.

AI-inspiratiesessie voor en door FBW-lesgevers

2. FBW-onderwijsdag 14/09/2023 - sessie over generatieve AI: uitdagingen, kansen en antwoorden

Tijdens deze boeiende sessie werden de volgende vragen beantwoord:

  • Wat is generatieve AI?
  • Wat is de impact op onderwijs?
  • Wat is de UGent-visie?

De presentatie vind je hier.