Basisuitrusting

Via deze oproep ondersteunt de UGent driejaarlijks de aankoop van basisuitrusting met een maximale waarde van € 150.000 (BTW inclusief). Specifiek voor de alfa-faculteiten staat deze oproep ook open voor de verwerving en operationalisering van omvangrijke databestanden, bijv. gecommercialiseerde databanken, datacollectie via survey onderzoek of panelstudies.

Wie kan een aanvraag indienen?

Een voorstel tot aanschaf van basisuitrusting moet gezien worden in het belang van de onderzoeksactiviteiten van de aanvragende onderzoeksgroep.

Aanvragers dienen, op het moment van de deadline, verbonden te zijn aan de UGent en te behoren tot:

 • ofwel het Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP),
 • ofwel de categorie van gastprofessoren met (minstens) een onderzoeksopdracht,
 • ofwel tot de categorie van werkleiders, hoofdlectoren, docenten, hoofddocenten, hoogleraren en gewoon hoogleraren die behoren tot het integratiekader van de UGent en die beschikken over een doctoraat op proefschrift.

Hoe aanvragen?

 • Aanvragen via de beschikbare invulformulieren t.a.v. de Onderzoeksraad - Universiteit Gent.
 • Voorstellen worden in Nederlands of Engels ingediend.

Evaluatiecriteria

Bij de beoordeling van de aanvragen zal gekeken worden naar:

 • het wetenschappelijk niveau van de (co-)promotor(en)
 • de  kwalitatieve wetenschappelijke onderbouwing van de aanvraag
 • de relevantie van de gevraagde basisuitrusting binnen de context en strategie van de onderzoeksgroep aan de UGent, waarbij de nadruk ligt op:
 1. het basiskarakter van de gevraagde uitrusting: is de uitrusting is essentieel voor een onderzoeksgroep om output te realiseren?
 2. de meerwaarde van de basisuitrusting voor de UGent: rendement, brede beschikbaarheid van de uitrusting, etc..
 3. de inzet van de uitrusting in het kader van onderzoek/onderwijs/dienstverlening: er zal nauwgezet op worden toegezien dat de basisuitrusting hoofdzakelijk ingezet zal worden ten behoeve van onderzoeksdoeleinden en in mindere mate in het kader van onderwijsopdrachten en/of in het kader van dienstverlening.

Financiering

 • Maximaal € 150.000 (BTW incl.) 
 • De werkelijke aankoop na toekenning dient te verlopen in overeenstemming met de geldende regelgeving.

Deadline

 • 8 februari 2018 - 23u59 (Belgische tijd)

Bekendmaking resultaat

Verdere Informatie?

Eindverslaggeving