Basisuitrusting

Via het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) ondersteunt de Universiteit Gent vierjaarlijks de aankoop van basisuitrusting met een maximale waarde van €150.000 (BTW inclusief). Specifiek voor de alfa-faculteiten staat deze oproep ook open voor de verwerving en operationalisering van omvangrijke databestanden, bijv. gecommercialiseerde databanken, datacollectie via survey onderzoek of panelstudies. Bij de beoordeling van de aanvragen wordt erop toegezien dat de Basisuitrusting zal ingezet worden ten behoeve van onderzoeksdoeleinden.

Wie kan een aanvraag indienen?

De voorstellen moeten worden ingediend door een promotor die, op het moment van de uiterste indiendatum van deze oproep, verbonden is aan de UGent en die behoort tot:

a) ofwel het Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP),

b) ofwel de categorie van gastprofessoren met (minstens) een onderzoeksopdracht,

c) ofwel de categorie onderzoeksleiders en onderzoeksdirecteurs met een contract van onbepaalde duur bij het FWO-Vlaanderen,

d) ofwel tot de categorie van werkleiders, hoofdlectoren, docenten, hoofddocenten, hoogleraren en gewoon hoogleraren die behoren tot het integratiekader van de UGent en die beschikken over een doctoraat op proefschrift.

Een voorstel tot de aankoop van de Basisuitrusting moet gezien worden in het kader van het belang van de onderzoeksactiviteiten van de onderzoeksgroep. Dit moet blijken uit het onderzoek dat de onderzoeksgroep de jongste jaren gedaan heeft, de wetenschappelijke output ervan en uit de kredieten die men verwerft.

Hoe aanvragen?

De voorstellen moeten worden ingediend op het voorziene invulformulier t.a.v. de Onderzoeksraad-Universiteit Gent.

De voorstellen kunnen naar keuze in het Nederlands of het Engels worden ingediend.

De Onderzoeksraad baseert zijn advies op de evaluatie van het wetenschappelijk potentieel van de onderzoeksgroep(en), de motivering voor de vraag, en rekening houdend met de uitbouw van het onderzoekspotentieel van de instelling.

Financiering

Op gemotiveerd advies van de Onderzoeksraad kent het Bestuurscollege de kredieten toe voor de aankoop van Basisuitrusting toe. De werkelijke aankoop dient te verlopen in overeenstemming met de geldende regelgeving.

De aankoop van de basisuitrusting kan maximaal € 150.000 (BTW incl.) bedragen.

Deadline

Deadline: 9 februari 2015

Verdere Informatie

BOF@UGent.be