Afstemming met het werkveld en de maatschappij

Bij levenslang leren is het belangrijk dat het aanbod afgestemd is op de noden van het werkveld en de maatschappij en de verwachtingen van de lerenden. 

Methodiek

Om het aanbod levenslang leren af te stemmen op de noden van het werkveld en de maatschappij en op de verwachtingen van de lerende werd een 360° methodiek uitgewerkt.

Hierbij worden noden en vragen in kaart gebracht door input van de levenslang lerenden en externe stakeholders en op basis van kwantitatieve data en onderzoek.

De methodiek bevat een portfolio aan initiatieven die door de academies voor levenslang leren ingezet kunnen worden en ook aangepast kunnen worden aan de eigenheid van de doelgroep, vakgebied en/of werkveld.

De academies verzamelen en monitoren zo op continue basis noden en vragen, die de bron zijn voor de besluitvorming betreffende het actualiseren,  in co-creatie ontwikkelen of stopzetten van opleidingen voor levenslang leren. 

Initiatieven voor afstemming met het werkveld en de maatschappij:

  • Stuurgroep met externe leden.

Het UGent-reglement voorziet dat elke stuurgroep van een academie voor levenslang leren externe leden moet bevatten.

Deze leden fungeren als antennes voor het opvangen van vragen en noden vanuit het werkveld. 

Ook in de centrale Commissie Levenslang Leren zetelen verschillende externe experten uit het werkveld. Op die manier worden systematisch externe experten betrokken die met de blik vanuit het werkveld de uitbouw van het levenslang leren beleid aan de UGent mee opvolgen en ondersteunen.

  • Organisatie klankbordgroepen of werkveldcommissies

Specifiek overlegmoment met een ruime vertegenwoordiging vanuit het werkveld over inhouden van het opleidingsaanbod.

Academies/faculteiten kunnen dit organiseren voor het aanbod levenslang leren of voor het volledige aanbod, samen met de reguliere Ba- en Ma opleidingen in het kader van het verankeren van de externe blik (zie: Het verankeren van de externe blik in opleidingen | Onderwijstips (ugent.be) )

  • Uitsturen van werkveldbevragingen.

Naast het opstellen van de vragenlijst vraagt dit ook een inventarisatie van koepelorganisaties / beroepsverenigingen / bedrijven van deelnemers (UGent4_KPI1.3)

Initiatieven m.b.t. de noden en verwachtingen van de lerenden:

Enkel als er ingespeeld wordt op de noden van het doelpubliek is het mogelijk om levenslang leren duurzaam uit te bouwen. 

Meer weten over levenslang leren:

Visie op levenslang leren aan UGent:

Academies voor levenslang leren

Vind het aanbod dat bij jou past bij onze academies voor levenslang leren of op www.nova-academy.be .

Aanbod voor bedrijven

Ben je op zoek naar een opleiding op maat van jouw organisatie of bedrijf?

Contacteer ons voor meer informatie over de mogelijkheden.

Nova Academy

Wie Levenslang leren zegt, zegt Nova Academy. Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel vormen een alliantie en werken samen op het vlak van levenslang leren. Op de website van Nova Academy vind je het volledige aanbod aan academische bij- of nascholingen van de drie universiteiten dat je eenvoudig kan doorzoeken.