Biodiversiteit

Wat doet de UGent om het aanwezige groen en de biodiversiteit te behouden en te versterken? Wat gebeurt hieromtrent op jouw campus? Welk onderzoek is hierrond gaande? En hoe kan je zelf aan de slag?

coupure bollen.jpg

Biodiversiteitsbeleid

De UGent wil het aanwezige groen en biodiversiteit op haar terreinen behouden en versterken, en groen en biodiversiteit als een volwaardige leidraad gebruiken bij beleidsbeslissingen.

Aelmoeneiebos

Groen en biodiversiteit op de campus

Met een ecologisch groenbeheerplan per campus wordt het beheer per zone bepaald. Daarnaast worden plannen uitgewerkt om overbodige verharding op te breken en te vergroenen. 

onderzoek.jpg

Onderwijs en onderzoek

De UGent telt heel wat experten die werken rond biodiversiteit en groenbeheer. Samen met hen geven we invulling aan de doelstellingen die geformuleerd werden op vlak van groen en biodiversiteit.

stujardin.jpg

Wil je zelf aan de slag?

Zie je opportuniteiten om groen waardevoller te maken? Of overbodige verharding om te vormen naar groen? Misschien kunnen we helpen? Of wil je graag wat inspiratie?

Nuttige links

Contact

Meer info:  

Werkgroep biodiversiteitsbeleid: Kris Verheyen

Groenbeheerder: Jan De Doncker