Waarvoor staat de UGent

De UGent wil een creatieve gemeenschap zijn van medewerkers, studenten, en alumni die verbonden is door de waarden die de UGent uitdraagt: engagement, openheid en pluralisme.

 Durf Denken

Durf Denken: dat is het credo van de Universiteit Gent. Kritische en onafhankelijke breinen studeren, onderzoeken, werken aan de UGent. Het zit in ons dna en we moedigen iedereen aan dat ook te doen.

 

 Principeverklaringen

beleidskeuzes liggendUniversiteitsbrede beleidskeuzes

De UGent zet de komende jaren in op 6 specifieke uitdagingen. Deze thema's werden door de UGent'ers zelf onder de aandacht gebracht en liggen ons dus na aan het hart. We pakken ze daarom samen aan met medewerkers, alumni, beleidsmakers binnen en buiten de universiteit ... en uiteraard ook met onze studenten.

 Onderwijsbeleid en -kwaliteitszorg

Via 6 strategische doelstellingen definieert de UGent wat kwaliteitsvol onderwijs precies inhoudt. Die doelen omvatten 1 globale onderwijsfilosofie, met name multiperspectivisme, die een vertaling is van onze kernspreuk 'Durf denken' en die nauw aansluit bij onze missieverklaring.

copyright Nathalie ColpaertOnderzoeksbeleid en -kwaliteitszorg

In tweehonderd jaar heeft de Universiteit Gent een stevige wetenschappelijke reputatie opgebouwd. De hele onderzoeksgemeenschap kan hierbij rekenen op een participatief beleid en professionele ondersteuning. Een diepgewortelde kwaliteitscultuur garandeert een tegelijk kritische en ethische houding in de uitvoering, beoordeling en communicatie van het onderzoek.

Rik Van De WalleDiversiteit en gender

De UGent werkt op een actieve en integrale manier aan diversiteit. We bouwen voort op onze missieverklaring waarin de UGent zich profileert als maatschappelijk geëngageerde en pluralistische universiteit die open staat voor alle studenten ongeacht hun levensbeschouwelijke, politieke, culturele en sociale achtergrond.

Cover duurzaamheidsverslag 2018Duurzaamheidsbeleid

De Universiteit Gent wil een toonaangevende kennisinstelling zijn voor een toekomst die ecologisch, sociaal en economisch duurzaam is, binnen een lokale en mondiale context.

 

Internationalisering

 De UGent is al lang actief op het internationale toneel. Zowel voor onderwijs als onderzoek werden en worden tal van succesvolle initiatieven ontplooid. Samen zetten zij de Universiteit Gent op de kaart en bieden zij kansen aan eigen en inkomende studenten en personeel.

UGent reikt onderscheidingen uit voor onderwijs, onderzoek en maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening UGent-onderscheidingen

Om het kwaliteitsstreven binnen onze universiteit en de blijvende inzet van al onze medewerkers (professoren, onderzoekers, administratieve en technische medewerkers) te belonen en stimuleren, kent de universiteit 3 eigen, unieke onderscheidingen toe.