Stap 2: check de toelatingsvoorwaarden

Om aan de UGent te kunnen studeren, moet je steeds voldoen aan de diploma- én de taalvoorwaarden. Voor toegang tot sommige bacheloropleidingen moet je ook slagen voor een toelatingsexamen of deelnemen aan een ijkingstoets.

Diplomavoorwaarden voor bacheloropleidingen

Heb je een buitenlands diploma secundair onderwijs dat in jouw land toegang geeft tot een universiteit?

  • Dan kan je worden toegelaten tot een bacheloropleiding aan de UGent. De UGent onderzoekt je documenten en beslist zelf over de toelating na een toelatingsonderzoek. Je start hiervoor een toelatingsprocedure op.

Heb je een buitenlands diploma dat door NARIC-Vlaanderen gelijkwaardig verklaard is met een Vlaams diploma secundair onderwijs?

  • Dan kan je rechtstreeks inschrijven in een bacheloropleiding. Je hoeft geen toelatingsprocedure op te starten. Je moet wel nog voldoen aan de taalvoorwaarden.

Heb je het secundair onderwijs volledig afgewerkt in het buitenland, maar kan je het diploma niet voorleggen omdat je vluchteling bent?

Meer info toelatingsvoorwaarden bacheloropleidingen

Diplomavoorwaarden voor masteropleidingen

Om toegelaten te worden tot een masteropleiding moet je minstens in het bezit zijn van een (buitenlands) bachelor diploma. De toegang tot een masteropleiding is afhankelijk van je vooropleiding. Check de specifieke toelatingsvoorwaarden van de masteropleiding van jouw keuze in de studiekiezer.

Heb je een buitenlands diploma dat overeenstemt met een bachelor diploma dat toegang geeft tot de masteropleiding van je keuze?

  • De UGent onderzoekt jouw buitenlands diploma en beslist over de toegang na een toelatingsonderzoek. In sommige gevallen beslist de UGent dat je eerst nog een schakel- of voorbereidingsprogramma moet volgen.

Heb je een buitenlands diploma dat door NARIC-Vlaanderen gelijkwaardig verklaard is met een Vlaams bachelor diploma dat toegang geeft tot de masteropleiding van je keuze?

  • Dan kan je rechtstreeks inschrijven in de masteropleiding. Je hoeft geen toelatingsonderzoek op te starten. Je moet wel nog voldoen aan de taalvoorwaarden.

Meer info toelatingsvoorwaarden masteropleidingen

Taalvoorwaarden

Naast de diplomavoorwaarden moet je ook steeds voldoen aan de taalvoorwaarden. Het is niet mogelijk om een opleiding te starten zonder te voldoen aan de taalvoorwaarden.

Welke taalvoorwaarden zijn er?

Voor Nederlandstalige opleidingen geldt in het algemeen dat je niveau B2 Nederlands moet hebben. Voor de meeste Engelstalige opleidingen geldt dat je niveau B2 Engels moet hebben. Maar sommige opleidingen hebben specifieke of afwijkende taalvoorwaarden.

Bekijk hier de taalvoorwaarden en de taalattesten die door UGent aanvaard worden.

Waar kan je een taalcursus volgen of een taaltest afleggen?

Je kan een taalcursus volgen of een taaltest afleggen in het Universitair Centrum voor Talenonderwijs aan de UGent.

Wanneer moet je aan de taalvoorwaarden voldoen?

Ten laatste op het moment van inschrijving moet je het taalattest kunnen voorleggen. Je hoeft nog niet te voldoen aan de taalvoorwaarden bij het opstarten van het toelatingsonderzoek.

Toelatingsexamens en ijkingstoetsen

Voor toegang tot enkele bacheloropleidingen moet je ook slagen voor een toelatingsexamen of deelnemen aan een ijkingstoets.

Toelatingsexamen arts en tandarts

Om toegelaten te kunnen worden tot de bacheloropleiding geneeskunde of tandheelkunde, moet je eerst slagen en gunstig gerangschikt zijn voor het toelatingsexamen arts-tandarts.

Ijkingstoetsen

Voor inschrijving in sommige bacheloropleidingen is deelname aan een ijkingstoets verplicht.

Meer info

Meer info over toelatingsvoorwaarden en toelatingsprocedure:

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's
Universiteitsforum (Ufo)
Sint-Pietersnieuwstraat 33, Gent
T +32 9 331 00 70
admission@ugent.be

This information in English