Internationalisering

De Universiteit Gent is reeds lang heel actief op het internationale toneel. Zowel voor onderwijs als onderzoek werden en worden tal van succesvolle initiatieven ontplooid.

Dit zijn zowel eigen initiatieven als activiteiten binnen het kader van internationale programma’s, binnen netwerken waar de UGent aan participeert of binnen bilaterale akkoorden door de UGent aangegaan. Nu eens richten ze zich op uitwisselingsstudenten of reguliere studenten, dan weer op docenten en onderzoekers.

Samen zetten zij de Universiteit Gent op de kaart en bieden zij kansen aan eigen en inkomende studenten en personeel.

Contact