Uitwisseling voor stage

Tijdslijn

Een beknopt stappenplan vind je in de figuur. Daaronder staat meer uitleg bij elke stap. Download de tijdslijn.

Tijdslijn uitwisseling stage

 1. Interesse?

Let op: als je je stage in de zomer van 2020 aflegt, gaat de verdediging door in december 2020 en komt het vak in je curriculum in academiejaar 2020-2021.

 2. Bestemming & Financiering

Bestemming kiezen

Zoek een stageplaats in het buitenland via één van deze kanalen:

 • De lijst beschikbaar voor je opleiding (voor studenten Bio-ingenieurswetenschappen)
 • IAESTE
 • IAAS
 • Humasol
 • AIESEC
 • De stagecoördinator van je opleiding
 • Je kan ook steeds zelf een stageplaats en -onderwerp zoeken

Financieringsmogelijkheden

Afhankelijk van je bestemming zijn er verschillende financieringsmogelijkheden. Meer info vind je via deze links:

3. Stagedossier & Stagecontract

Volg de instructies op de webpagina van je campus om je stagedossier en je stagecontract in orde te brengen bij de Facultaire Studentenadministratie (FSA).

Start deze procedure zeker op tijd, zodat het document volledig ondertekend is vóór je naar het buitenland vertrekt!

4. Uitwisselingsaanvraag in Oasis

Als je je bacheloropleiding niet aan UGent hebt gevolgd: vul hier eerst een inschrijvingsaanvraag in om je in Oasis te kunnen aanmelden. Daarna kan je de procedure volgen zoals hieronder beschreven.

Aanvraagprocedure

Ga naar oasis.ugent.be. Ga in het linkermenu naar AJ 2020-2021, en selecteer 'Uitwisseling'.

In de Oasis handleiding vind je algemene instructies. Enkele belangrijke richtlijnen:

 • Mobiliteitsdoel: selecteer 'Stage'
 • Financieringskanaal: dit is afhankelijk van de duur en bestemming van je stage
  • Zie verschillende beursmogelijkheden hierboven
  • Voor VLIR-UOS of Bilaterale raamakkoorden buiten Europa: duid aan 'Facultaire beurzen'
  • Als je geen beurs wil aanvragen: 'Eigen middelen'

Praktische infosessies

Deadline ingeven in Oasis: 31 januari (enkel indien je een beurs wil aanvragen via VLIR UOS of Erasmus+ traineeship)

Als je geen beurs wil aanvragen: zorg er voor dat je aanvraag minstens 2 maanden voor je vertrek in Oasis is ingegeven.

Elke student die naar het buitenland gaat moet zo snel mogelijk een uitwisselingsaanvraag registreren, ook als je geen beurs wil aanvragen!

5. Curriculum in uitwisseling

Geef in je curriculum in uitwisseling (ciu) het uitwisselingsvak 'Practical training in the framework of the Internship' in. Algemene instructies voor het invullen van je ciu staan in de Oasis handleiding. Enkele belangrijke richtlijnen:

 • Aantal studiepunten van het uitwisselingsvak: aantal studiepunten van je stage - 2.
 • Voor studenten Biowetenschappen (campus Schoonmeersen): duid aan dat het vak 'Stage' uit je UGent-opleiding gedeeltelijk in het buitenland wordt gerealiseerd.
 • Voor studenten Bio-ingenieurswetenschappen (campus Coupure): duid aan dat het vak 'Internationale stage' of 'Uitgebreide internationale stage' uit je UGent-opleiding gedeeltelijk in het buitenland wordt gerealiseerd.
LET OP! Voor studenten Bio-ingenieurswetenschappen: Door een programmawijziging kan je in Oasis pas vanaf 1 juni de nieuwe vakken 'Internationale stage' of 'Uitgebreide internationale stage' in de studiegids kiezen. Je wacht dus best met het invullen van je curriculum in uitwisseling tot na deze datum.

6. Learning agreement

 1. Download het sjabloon voor 'Learning Agreement for Traineeships'.
 2. Vul dit document in waar nodig en onderteken het zelf. 
 3. Laat het document ondertekenen door de promotor van je stage.
 4. Stuur een ingescande versie door naar de gastinstelling om hun deel van het document aan te vullen en ook van hen een handtekening te verkrijgen
 5. Laad het opnieuw op in Oasis wanneer je learning agreement door de 3 partijen (UGent, student, gastinstelling) ondertekend is, als type 'Learning agreement'.
Start deze procedure zeker op tijd, zodat het document volledig ondertekend is vóór je naar het buitenland vertrekt!

7. Beursaanvraag (enkel voor VLIR-UOS en bilaterale raamakkoorden)

Volg de richtlijnen die op de webpagina van de afdeling internationalisering worden vermeld om je portfolio op te stellen.

Deadline = 04/03/2020 16u

8. Confirmation of stay

 1. Druk dit document af via Oasis
 2. Laat het luik arrival ondertekenen eens je ter plekke bent aangekomen.
 3. Laat het luik departure ondertekenen voor je naar huis terugkeert.
 4. Laad het op in Oasis bij je uitwisselingsaanvraag, als type 'Verblijfsperiode - vertrek'.

9. Stageverslag indienen

Dien uiterlijk 6 weken na het einde van je stage je stageverslag in. Volg hiervoor de richtlijnen van je campus:

FAQ's

Mag ik verschillende keren op uitwisseling tijdens mijn opleiding?

 • Ja, een combinatie van uitwisseling voor stage en vakken en/of masterproef is mogelijk. Voor elk type mobiliteit gelden andere regels en procedures, die je op deze website kan vinden.

Mag ik verschillende stage vakken opnemen?

 • Voor studenten Biowetenschappen (campus Schoonmeersen): enkel het vak Stage (6 SP) kan opgenomen worden.
 • Voor studenten Bio-ingenieurswetenschappen (campus Coupure): je mag maximum 10 studiepunten stage opnemen, de opties hiervoor zijn:
  • 1 x uitgebreide stage (10 SP) of 1 uitgebreide internationale stage (10 SP)
  • 1 x gewone stage (5 SP) en 1 x internationale stage (5 SP)

Wanneer moet ik een uitwisselingsaanvraag indienen voor mijn stage?

 • Elke verplaatsing buiten het Vlaamse Gewest moet als mobiliteit worden geregistreerd. (bv. een stage in een bedrijf in het Waals Gewest valt ook onder de noemer mobiliteit)
 • Een stage in een Vlaams bedrijf, een Belgische ambassade of een Flanders Investment & Trade kantoor wordt ook als buitenlandse stage beschouwd als de effectieve werkplaats buiten Vlaanderen ligt. (bv. een stage in een afdeling in het buitenland, met hoofdkantoor in Vlaanderen)

Ben ik door UGent verzekerd tijdens mijn verblijf in het buitenland?

 • Voor je ziekteverzekering moet je bij je eigen ziekenfonds langsgaan om te informeren wat de voorwaarden zijn voor terugbetaling van kosten in het buitenland. Zorg dat je zeker een Europese Ziekteverzekeringskaart hebt, herkenbaar aan de blauwe kleur.
 • Voor de ongevallenverzekering gelden dezelfde voorwaarden als wanneer je aan de UGent les volgt.
 • Voor studenten die naar het buitenland gaan is er ook reisbijstand voorzien door UGent.
 • Voor arbeidsongevallen ben je ook verzekerd tijdens je stage in het buitenland.
 • Denk zeker ook eens na over extra verzekeringen.

Vragen?

Neem gerust contact op via .