Studiekosten en studiefinanciering

Studiegeld voor vluchtelingstudenten

Bij inschrijving betaal je studiegeld. Het bedrag is afhankelijk van het type opleiding (bachelor, master, …), het studiecontract en het aantal studiepunten dat je opneemt, je nationaliteit (EER-land of niet-EER-land) en je verblijfsstatuut.

Studiegeld voor een bacheloropleiding, schakelprogramma of voorbereidingsprogramma

Studiegeld voor een master-na-bacheloropleiding of educatieve masteropleiding

Ben je student uit een niet-EER-land en heb je één van volgende verblijfsstatuten?

  1. Je hebt een verblijf van onbeperkte duur in België
  2. Je hebt het statuut ‘erkend vluchteling’
  3. Je hebt het statuut ‘subsidiaire bescherming’
  4. Je hebt het statuut ‘tijdelijke bescherming’ (voor studenten uit Oekraïne)
  5. Je hebt het statuut ‘slachtoffer mensenhandel’
  6. Je verblijft minstens 12 maanden onafgebroken en wettig in België (dit geldt niet bij een lopende asielprocedure of wanneer je visumstudent bent)
  7. Je bent gezinshereniger (hiervoor gelden wel nog specifieke bijkomende voorwaarden)

Ben je student uit een niet-EER-land en heb je een lopende procedure voor een verzoek tot internationale bescherming (asielaanvraag)?

  • Je betaalt het studiegeld zoals niet-beursstudenten uit EER-landen. Je betaalt dus niet het verhoogd studiegeld voor masterstudenten uit niet-EER-landen.
  • Asielzoekers komen niet in aanmerking voor verminderd studiegeld en kunnen dus niet inschrijven aan beurstarief. Zij kunnen ook geen studietoelage ontvangen van de Vlaamse overheid.

Laptop en andere studiekosten

Als student aan UGent heb je een laptop nodig. Je kan via de Sociale Dienst ook een laptop lenen.

Er zijn ook nog andere studiekosten. Lees meer over wat studeren kost aan UGent.

Studiefinanciering

Als je erkend vluchteling bent of als je in het bezit bent van één van deze elektronische verblijfskaarten, dan kan je in aanmerking komen voor een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap. Je moet dan wel aan bepaalde inkomens- en opleidingsvoorwaarden voldoen. Ook de samenstelling van je gezin telt mee.
Meer info: www.studietoelagen.be

Je kan voor informatie en hulp bij de aanvraag terecht bij de Sociale Dienst van de UGent: www.ugent.be/socialedienst

Sociale Dienst UGent

De Sociale Dienst van de UGent geeft je advies over mogelijke financiële steun en helpt je met het aanvragen van een studietoelage: www.ugent.be/socialedienst