Laat je inspireren door duurzaamheidsacties van anderen!

Naar een duurzame universiteit, stap voor stap en met zoveel mogelijk mensen! Engageer je met vakgroep, afdeling, …

Hier tonen we voorbeelden van duurzaamheidsacties die verder gaan dan de algemene richtlijnen. We hopen dat die jou kunnen inspireren. Zo experimenteren we met verregaandere maatregelen en maken we ze zachtjesaan klaar om op te nemen in het beleid.

Sluit aan bij een van de initiatieven van jullie collega's!

veggie

Duurzame catering

Met ons beleid rond duurzame catering gaan we voor minstens 50% gevarieerd veggie-aanbod en beperken we vis tot deze met een label en en met plantaardig dieet en vlees met een lage voetafdruk en met aandacht voor dierenwelzijn.

Wie gaat een stapje verder?

 • Doctorandi van de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie krijgen 400 EUR voor de organisatie van een doctoraatsreceptie, als ze zich engageren om deze veggie te doen en met bioproducten.
 • In de Jonge Academie en de vakgroep Conflict and Development studies en de onderzoeksgroep Justice Visions gaan ze bij catering steeds voor 100% veggie of vegan.

Vegan

Duurzame events

Organiseer je een event? Met wat creativiteit kan je tonen dat jullie duurzaamheid nauw ter harte nemen! Maak je duurzame keuzes zichtbaar en kenbaar, zo kunnen ze ook anderen inspireren. Hier vind je onze richtlijnen.

Ideeën nodig?

 • De vakgroep Orthopedagogiek biedt enkel nog herbruikbare en milieuvriendelijke spullen aan in de Goodiebag (bv. potlood in plaats van balpen, drinkbus in plaats van sleutelhanger) en laat de deelnemers de mogelijkheid om zelf hun goodiebag samen te stellen, zodat ze enkel zaken meekrijgen die ze zullen gebruiken.

Vliegen is voor vogels

Duurzaam reizen

Met het duurzaam reisbeleid vliegen we niet meer als we ergens geraken met een treinreis < 8u, nemen we het voortouw in internationale onderzoekssamenwerking en maken we afspraken rond duurzame mobiliteit, en wordt een bijdrage van 50 EUR/ton CO2 geïnd voor vluchten die we toch moeten doen.

Wie verlegt ook deze 'standaard'?

 • De vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie wil alles dat onder de 10u te bereizen is met de trein, met de trein doen.
 • De vakgroep Orthopedagogiek opteert voor duurzame mobiliteitskeuzes bij onderwijsactiviteiten en bespreekt dit met haar studenten om hen attent te maken over het duurzaamheidsthema (bv. met de trein naar de locatie van de studiereis, met de fiets naar de stageplaats).

campus1

Duurzame mobiliteit

Met het duurzaam mobiliteitsbeleid willen het aantal autoverplaatsingen verminderen en mensen overtuigen om de fiets of het openbaar vervoer te nemen.

Wie heeft enkele goede 'trucs'?

 • Op de campus Coupure, campus Dunant en campus Sterre werden parkeerplaatsen omgevormd tot groene ruimte. Studenten en personeel kwamen mee planten! Dat maakt het verlies van parking, of beter het verschuiven van auto's naar iets verderop, heel wat verteerbaarder.
 • Een deel van de parking van de campus in Gontrode werd vergroend.
 • Op campus Diergeneeskunde werd door een enthousiast team een 'dag van de fiets' georganiseerd. Voor alle medewerkers een gratis fietsontbijt en over de middag trakteerde de Fietsambassade op ‘gratis lucht en vet’.

Blikjes

Afbouw drank- en snoeppunten

In nieuwbouw of grote renovaties worden geen nieuwe drankautomaten meer geplaatst. De bestaande automaten worden afgebouwd.

Wie trekt de kar?

 • De faculteit DI nam al haar frisdrankautomaten weg,
 • De faculteit RE verminderde haar automaten sterk. Er blijft nog 1 drank- en 1 snoepautomaat over.
 • De faculteit LW gaat experimenteren met Drippl-automaten: drankjes op basis van leidingwater, zonder verpakkingsafval.

Koffiebeker

Wegwerpvrije drankpunten

Bij de koffieautomaten worden wegwerpbekertjes aangeboden. Er wordt gezocht naar materialen die zo goed mogelijk te recycleren zijn, maar meestal loop je weg met zo'n beker en dump je hem ergens in een vuilbak.

Krijgen we die weg?

 • In de faculteit EB experimenteert men met een koffiecorner in de foyer zonder wegwerpbekertjes. Bring your own cup!
 • De vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies kocht een 60-tal ‘Join the Pipe’ waterflessen als welkomstgeschenk voor het personeel van de vakgroep.

veggie

Faire en circulaire ICT

Met het transitieplan faire en circulaire ICT willen we invloed uitoefenen op ICT-bedrijven om hun productieketen op een structurele wijze te verduurzamen. Daarnaast willen we de levensduur verlengen en meer IT-materiaal inzamelen voor hergebruik en recyclage.

Mooie voorbeelden?

Weggeefkast

Weggeefkast

Wat jij afdankt, kan misschien nog bruikbaar zijn voor iemand anders? Zie of het een plaats kan krijgen op het deelplatform van de UGent, of zorg voor een weggeefkast op een druk bezochte plaats.

Waar staan ze al?

 • Faculteit LW, in de zithoek van de cafetaria
 • Faculteit PPW, in de foyer
 • Faculteit RE, Tussenruimte B-C
 • Therminal, Hoveniersberg 24
 • Green Hub, Sint-Pietersnieuwstraat 33

Green Hub

De duurzaamste aankoop is geen aankoop

We zoeken naar duurzame producten en zoeken naar verantwoorde manieren om onze spullen af te danken.

Maar misschien moeten we ook onze aankoop zelf vaker in vraag stellen?

 • De vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie koos voor refurbished bureaustoelen. DESKO deed dit voor hen en ze kregen 4 jaar garantie.
 • In de faculteit PPW richtte men de ontmoetingsplekken in met materiaal uit de kringloopwinkel.
 • De Green Office werkte samen met NNOF (lockers en tafels gemaakt van afgedankt bureaumateriaal) en Labeur (houten rekken).

coupure bollen.jpg

Meer (en ecologisch waardevoller) groen op de campus

We willen het aanwezige groen en de biodiversiteit behouden en versterken. Kijk rond op jouw campus en ontdek opportuniteiten.

Misschien kunnen we ze samen met jou aanpakken?

 • De faculteit DI ging op zoek naar mogelijkheden om het groen op de campus ecologischer te beheren. Ze werkten mee aan het ecologisch groenbeheerplan.
 • De faculteit WE richtte een biodiversiteitspad in op de campus Sterre.

labo1

Minder wegwerpmateriaal en minder reagentia in de labo's

Samen met onderzoekers gaan we op zoek naar manieren om wegwerpplastics te reduceren, volumes te minderen en minder reagentia en energie te verbruiken tijdens het labowerk. My Green Lab is een heel mooie leidraad. Deze voorbeelden van onze UGent'ers geven misschien extra inspiratie:

 • Het Centre for Medical Biotechnology (CMB) hanteert een farewell-checklist voor mensen die het CMB verlaten. Hierin moet afgevinkt worden dat hun gebruikte koelkasten en vriezers gereinigd zijn, stalen die moeten gestockeerd worden geïnventariseerd moet worden, ...
 • De vakgroep Translationele Fysiologie, Infectiologie en Volksgezondheid van de faculteit Diergeneeskunde verzamelt verpakkingsmateriaal voor een bedrijf dat veel per post moet verzenden.
 • De vakgroep Veterinaire en Biowetenschappen gebruikt nu handschoenen van het merk Kimberly-Clark (via raamcontract met Novalab). Deze kunnen nu apart verzameld worden en via het RightCycle programma gerecycleerd worden. Lichte chemische contaminatie is toegestaan, maar biologische contaminatie niet. Dit kan in bepaalde gevallen worden verholpen door de handschoenen eerst te autoclaveren. 
 • De sterilisatiedoeken waarin operatiesets worden verpakt zijn niet langer restafval! In de faculteit DI zamelt deze polypropyleen doeken in voor Mozaïek vzw, een dagcentrum voor mensen met een beperking. Daar verwijderen ze de labels, zodat het polypropeen kan gerecycleerd worden. 

UltravriezersMinder ultravriezers, slimmer gebruik

De aanwezigheid van vele individuele vriesinstallaties vergt erg veel energie. Een -80°C-vriezer verbruikt jaarlijks 3000 à 3500 kWh (vergelijkbaar met energieverbruik van een modaal Vlaams gezin). Daarom moeten we ultravriezers meer samengebruiken, geregeld opkuisen en overwegen of een hogere temperatuur mogelijk is. Volg de richtlijnen en kijk hoe andere groepen het doen.

 • In de vakgroepen Pathologie, Bacteriologie en Pluimveeziekten (DI), de vakgroep Farmaceutische analyse (FW) en de vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische ecologie (BW) verminderden ze de temperatuur van hun ultravriezers van -80°C naar -70°C.
 • De fac. BW organiseerde zich zo dat er 1 back-up ultravriezer is voor de gehele campus. Zo kan een evt. panne opgevangen worden of kan deze gebruikt worden wanneer een andere ultravriezer uitgekuist wordt.

Afvaleiland

Propere auditoria

Geregeld liggen auditoria er heel vuil bij na een lesdag. Het helpt als lesgevers studenten wijzen op hun verantwoordelijkheid (en op de afvaleilandjes).

 • In FPPW maakten ze een beeld voor op de infoschermen en lieten een filmpje afspelen bij het begin van de lessen (op te vragen via milieu@ugent.be).

Deed je zelf iets waar anderen nog wat kunnen van opsteken?

Laat het ons weten, en krijg hier ook een plaatsje op onze 'wall of fame'!

Contact

Vragen voor de Green Office Gent? duurzaam@ugent.be of naar de verantwoordelijken van het duurzaamheidspact Riet.Vandevelde@ugent.be .

Of wil je zien wat er al speelt op je eigen faculteit? De milieu- en duurzaamheidscommissies verwelkomen je graag: