Schakel- en voorbereidingsprogramma's

Wil je meer info over de opleidingen en afstudeerrichtingen aan onze faculteit, neem dan zeker een kijkje op de pagina's Pedagogische wetenschappen, master Sociaal werkPsychologieEducatieve master in de Gedragswetenschappen of Master Basisonderwijs (NIEUW!). 

Spreek je graag met een studie- of trajectbegeleider over jouw studiekeuze? Dit kan tijdens de digitale vragenuurtjes voor schakel- en voorbereidingsprogramma's! Van mei t.e.m. september organiseren we om de 2 à 3 weken een digitaal vragenuurtje waar je jouw vragen kan voorleggen. Schrijf je nu in!

Wat is een schakel- of voorbereidingsprogramma (SP/VP)?

Schakel- en voorbereidingsprogramma's zijn brugprogramma's tussen bachelor- en masteropleidingen. 

  • Met een professionele bachelor kan je via een schakelprogramma doorstromen naar een academische master.
  • Wil je na een academische bachelor een (andere) master volgen, dan moet je eerst een voorbereidingsprogramma volgen.

De programma's zijn samengesteld uit academische bachelorvakken (met uitzondering van Sociaal werk). De vakken van een SP/VP worden niet afzonderlijk onderwezen, je sluit aan bij de lessen van reguliere bachelorstudenten. 

Wanneer je slaagt voor SP/VP ontvang je geen bachelordiploma maar wel een getuigschrift, jouw toegangsticket tot de aansluitende masteropleiding.

Schakel- en voorbereidingsprogramma's werken niet met leerkrediet: je zet geen leerkrediet in voor een SP/VP en je kan dus ook geen leerkrediet verliezen. Bachelor- en masterprogramma's werken wel met leerkrediet. Heb je al een bachelordiploma behaald, dan mag je aan UGent inschrijven voor de aansluitende masteropleiding ongeacht de stand van jouw leerkrediet.

Let op: in elke opleiding is het belangrijk om te voldoen aan de vereiste studievoortgang en telkens te slagen voor minimum de helft van de opgenomen studiepunten.

Kom ik in aanmerking voor een SP/VP?

De opleidingsbrochure vat alle informatie voor jou samen: ze toont welke opleidingen en afstudeerrichtingen je kan volgen aan onze faculteit, welke vooropleidingen in aanmerking komen voor een schakel- of voorbereidingsprogramma, en hoe dit programma er precies uitziet. Je vindt er ook meer info over de stage- en tewerkstellingsmogelijkheden bij elke opleiding of afstudeerrichting.

Aan de slag met de opleidingsbrochure! Dit filmpje vertelt kort hoe je aan de slag kan met deze brochure. Download de presentatie.

Hoe ziet mijn traject eruit?

Hoe kies ik mijn vakken in een SP/VP?

In een SP/VP mag je zelf kiezen welke vakken en hoeveel vakken je elk academiejaar opneemt.
We helpen je hierbij graag op weg: bekijk het stappenplan met aandachtspunten en tips.

Vrijstellingen?

De curriculumcommissie van de faculteit heeft beslist dat het vanaf academiejaar 2024-2025 niet meer mogelijk is om vrijstellingen aan te vragen op basis van credits behaald in een professionele bacheloropleiding. Het is namelijk zo dat de finaliteit van een professionele en academische opleiding anders is, waardoor ook de verwachte competenties verschillend zijn. Waar een professionele bachelor gericht is op het verwerven van professionele kennis en competenties om studenten voor te bereiden op een specifiek beroep, is een academische bachelor gericht op het verwerven van kennis en competenties eigen aan het wetenschappelijk functioneren noodzakelijk om te kunnen doorstromen naar een academische master.

Vrijstellingen aanvragen op basis van credits behaald in een academische opleiding is wel mogelijk. Een vrijstellingsaanvraag verloopt volledig online en is gratis. De verwerkingstijd bedraagt 2 à 3 weken. Houd de deadlines om een vrijstellingsaanvraag in te dienen goed in het oog!

Nood aan (extra) ondersteuning?

Het monitoraat bestaat uit studie- en trajectbegeleiding en kan jou helpen bij allerhande vragen of bezorgdheden. We zijn het eerste aanspreekpunt voor al jouw vragen.

Verder kan je ook een bijzonder statuut aanvragen op basis van functiebeperking, erkende topsport, professionele kunstbeoefening, mandaat, student-ondernemerschap, anderstaligheid of uitzonderlijke omstandigheden. Studenten die in aanmerking komen voor een bijzonder statuut kunnen onderwijs- of examenfaciliteit(en) verkrijgen.

Werken en studeren combineren?

Aan de Faculteit Psychologie & Pedagogische wetenschappen (FPPW) worden geen opleidingen via afstands- of avondonderwijs aangeboden. Bepaalde vakken kan je vanop afstand volgen via video-opnames van de lessen en zelfstudie, andere vakken werken met oefeningen, werkcolleges of groepswerken met verplichte aanwezigheid. Dit kan je nakijken in de studiefiche van elk vak in de studiekiezer

Aan de UGent kan je een werkstudentenstatuut aanvragen wanneer je minimum halftijds aan de slag bent.

Bekijk hier alle mogelijkheden voor werkstudenten.

Starten in een SP/VP in februari?

Het is mogelijk om in het tweede semester te starten in een SP/VP aan onze faculteit. Maar wat houdt dit precies in en wat zijn de gevolgen voor jouw studie? Hoe ziet jouw studietraject er dan uit? Bekijk het hier!

Starten in een SP/VP zonder bachelordiploma?

Je kan starten met een SP/VP als je nog maximaal 60 studiepunten moet afwerken in jouw huidige bacheloropleiding. Dit heet een externe GIT. Je mag hierbij maximum 60 studiepunten opnemen in het SP/VP tot je jouw bachelordiploma kan voorleggen.

Inschrijven als externe GIT

Starten in een SP/VP met een masterdiploma?

Alle masteropleidingen aan onze faculteit zijn ManaBa's. Dit houdt in dat de toegang tot deze masteropleidingen wordt bepaald door jouw bachelordiploma. Heb je ook reeds een masterdiploma behaald, dan kan dit uitsluitend voor aanvullende vrijstellingen zorgen.

Heb je een masterdiploma behaald in een opleiding die toegang geeft tot een SP/VP, maar niet de onderliggende bachelor? Neem dan contact op met de trajectbegeleiders en bezorg een kopie van jouw diploma's hoger onderwijs. We leggen jouw vraag voor aan de curriculumcommissie en onderzoeken hoe een traject er voor jou uit kan zien.

Starten met een bachelor behaald aan een andere Vlaamse universiteit?

Studenten die een bachelordiploma Psychologie of Pedagogische wetenschappen hebben behaald aan een andere Vlaamse universiteit (zoals UA, KUL of VUB) kunnen niet rechtstreeks instromen in de masteropleidingen aan onze faculteit. Omdat universiteiten verschillende accenten leggen in hun programma's, moet worden onderzocht of je dezelfde competenties beschikt in vergelijking met de UGent-bacheloropleidingen. Het is mogelijk dat je een beperkt voorbereidingsprogramma van 12 à 19 studiepunten zal moeten volgen om bepaalde competenties bij te schaven. Dit voorbereidingsprogramma kan je onmiddellijk combineren met de masteropleiding.

Benieuwd hoe jouw traject eruit ziet? Contacteer de trajectbegeleider en bezorg de volgende documenten: jouw bachelordiploma en een officiële puntenlijst met alle gevolgde vakken.

Starten in een SP/VP met een buitenlands diploma?

Studenten die willen inschrijven o.b.v. een niet-Vlaams diploma, doorlopen een afzonderlijke procedure. Er wordt onderzocht met welk Vlaams equivalent de behaalde diploma's overeenstemmen, om zo een traject op maat samen te stellen.

Respecteer de deadlines en dien jouw aanvraag tijdig in! Heb je vragen dan kan je terecht bij  

Beslist? Praktische info voor een vlotte start

Is jouw keuze gemaakt? Start je in één van onze opleidingen? Welkom aan de faculteit!
Bekijk hier alle praktische info voor een vlotte start of kom langs op één van de onthaalmomenten

Vragen?

Brochure veel voorkomende vragen bij studie- en trajectbegeleiding

  

  

We bundelden alvast de meest gestelde vragen van (schakel)studenten. Je vindt hier een antwoord op vragen die we regelmatig ontvangen van studenten aan onze faculteit, zoals bijvoorbeeld: Hoeveel kost een opleiding? Hoe ziet de stage eruit? Waar vind ik mijn lesrooster? Waar kan ik mijn boeken bestellen?  ...

Download de brochure


 

Heb je toch nog een vraag?

Neem contact op met je opleiding.