Duurzaamheid

We willen een toonaangevende kennisinstelling vormen waarbij we een ecologische sociale en economisch duurzame wereld creëren binnen een lokale en mondiale context.

Klimaatbos3Engagement

Wil je wegen op het duurzaamheidsbeleid? Wil je mee draagvlak helpen creëren? Heb je ideeën of suggesties? Wil je zelf aan de slag gaan met concrete projecten? Go!

onderzoek.jpgOnderzoek

Multidisciplinaire onderzoeksteams werken mee aan oplossingen voor een sociaal en ecologische toekomst. Interesse in hun resultaten of heb je een concrete onderzoeksvraag? (Re)search!

onderwijs.jpgOnderwijs

Ben je geïnteresseerd in duurzaamheid en zoek je hiernaar in je opleiding, project, scriptie, ... ? Of zoek je naar hulpmiddelen om dit te integreren in je vak? Learn!

 FietsOrganisatie en bedrijfsvoering

We willen het voorbeeld geven. Met een duurzaam energie- en mobiliteitsbeleid, een uitgebreid vegetarisch aanbod, weg-met-wegwerp, ecologisch groenbeheer, ... Check!

Contact

Meer info:  

Volg onze acties ook op Facebook of volg ons via onze nieuwsbrief