Infodag Wetenschappen 2021

Laatste update: Maandag 11 januari 2021, 13u00

 


De infodag Wetenschappen 2021 wordt voorzien op zaterdag 27 maart. Omwille van Corona-maatregelen is nog niet beslist of de infodag fysiek kan plaatsvinden.

Om jou te helpen bij het maken van een goede studiekeuze bieden we jou graag informatie aan onder een digitale vorm: presentaties, filmpjes, enz. Zo kan je al op je eigen tempo onze bacheloropleidingen ontdekken: Biochemie & Biotechnologie, Biologie, Chemie, Fysica & Sterrenkunde, Geografie & Geomatica, Geologie, Informatica en Wiskunde.

 

Welkom aan de faculteit Wetenschappen, Prof. dr. Isabel Van Driessche, decaan

Over de faculteit Wetenschappen

"... Onderstaande presentatie geeft je indrukken over de faculteit Wetenschappen waar we trots op zijn: ons studieaanbod dat jaarlijks wordt bijgewerkt om performante en toekomstgerichte opleidingen aan te bieden; onze studiebegeleiding waarin vele medewerkers actief zijn om inhoudelijke, informatieve en welzijnsondersteuning te bieden; onze internationale contacten; ons internationaal toponderzoek en valorisatie ..."

Opleidingsspecifieke informatie

Biochemie & Biotechnologie
Biologie
Chemie
Fysica & Sterrenkunde
Geografie & Geomatica
Geologie
Informatica
Wiskunde

Internationale ervaring

Je kan tijdens (en na) je opleiding naar het buitenland om er te studeren, voor je masterproef of voor een stage.

Bekijk meer getuigenissen binnen en buiten Europa

Voorkennis en voorbereiding

Zorg dat je genoeg wiskunde en wetenschappen hebt in de laatste jaren van het secundair onderwijs: minstens 4 uur en bij voorkeur 6 uur wiskunde per week.

 • Met de ijkingstoets Wetenschappen kan je nagaan of je de noodzakelijke wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden bezit om één van onze wetenschapsopleidingen aan te vatten. De toets is niet verplicht en wordt simultaan aan de UGent, KU Leuven, KULAK, en UA georganiseerd. Je kan aan eender welke instelling deelnemen, ongeacht de universiteit waar je uiteindelijk wil studeren. Inschrijven voor de ijkingstoets is verplicht. De ijkingstoets Wetenschappen zal plaatsvinden op maandag 5 juli.

Om je optimaal voor te bereiden kan je deelnemen aan één van de vakantiecursussen begin september of zelfstandig oefenreeksen maken.

 • Vakantiecursussen Chemie en Wiskunde
  • Chemie - 6/09-10/09/2021
  • Wiskunde voor wiskundige opleidingen: wiskunde, fysica & sterrenkunde, informatica - 13/09-17/09/2021
  • Wiskunde voor niet-wiskundige opleidingen: chemie, biologie, biochemie & biotechnologie, geografie & geomatica, geologie - 13/09-17/09/2021
  • Usolv-it: oefenreeksen wiskunde en chemie

Welke laptop heb je nodig? Vooralsnog hoeven studenten van de faculteit Wetenschappen nog niet verplicht over een eigen laptop te beschikken, behalve in de opleidingen informatica, wiskunde, geografie en chemie waar studenten vanaf het eerste bachelorjaar over een eigen laptop moeten beschikken. Wil je een nieuwe laptop aanschaffen, hou dan rekening met de minimumvereisten.

Begeleiding

Zowel voor en tijdens je studies staan we klaar met persoonlijke studiebegeleiding en -advies op maat:

Praktische informatie

Heb je vragen over leerkrediet, aanvraag studiebeurs, inschrijving, studiegeld, lesrooster, raadpleeg deze pagina.

Contact

Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning, Campus Sterre, gebouw S2, 3de verd, Krijgslaan 281, 9000 Gent

Heb je vragen over

 • administratie en reglementering rond studies of examens, opleidingen, curricula, ziektemelding tijdens examens, …, contacteer de facultaire studentenadministratie (FSA): Joeri Delamane (e-mail: ) of Iona Tielemans (e-mail: )
 • aanvraag bijzonder statuut op basis van functiebeperking, contacteer Evelien Halewyck (Home Vermeylen, Stalhof 6, 9000 Gent, e-mail: evelien.halewyck@ugent.be)
 • aanvraag bijzonder statuut op basis van topsport, contacteer Hans Vanooteghem (GUSB, Watersportlaan 3, 9000 Gent, e-mail: hans.vanooteghem@ugent.be)


of neem contact op met de onderwijsdirecteur, Prof. dr. Mieke Adriaens (e-mail: mieke.adriaens@ugent.be) of de decaan, Prof. dr. Isabel Van Driessche (e-mail: isabel.vandriessche@ugent.be)