IJkingstoetsen aan de UGent

Wat is een ijkingstoets?

De ijkingstoets is een hulp bij de overgang van het secundair naar het academisch onderwijs: aan de hand van meerkeuzevragen krijg je een beeld van je wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden- en kennis in verhouding tot het verwachte instapniveau van de bacheloropleiding. Daarnaast kan je aan de hand van dit resultaat je kennis en vaardigheden vergelijken met dat van andere deelnemers.

Verplicht en niet-bindend?

Voor sommige opleidingen is deelname aan een ijkingstoets verplicht om te kunnen inschrijven voor het academiejaar 2021-2022:

  • Ingenieurswetenschappen (Burgerlijk ingenieur)
  • Ingenieurswetenschappen: architectuur (Burgerlijk ingenieur-architect)
  • Diergeneeskunde
  • Industriële wetenschappen (Industrieel ingenieur)
  • Biowetenschappen (Industrieel ingenieur)
  • Bio-industriële wetenschappen (Industrieel ingenieur)

Voor alle andere opleidingen die een ijkingstoets organiseren is deelname aangeraden, maar niet verplicht.

Het resultaat van je deelname aan de ijkingstoets is echter niet-bindend: de universiteit kan je inschrijving niet weigeren op basis van je resultaat. Het gaat dus niet om een toelatingsexamen!

Waar en wanneer?

De ijkingstoetsen zullen doorgaan op 5 juli 2021 (alle opleidingen) en op 13 augustus 2021 (sommige opleidingen!). De ijkingstoetsen worden georganiseerd op de campussen van de Vlaamse universiteiten.

Mochten er aanpassingen nodig zijn omwille van de COVID 19-pandemie, dan worden die gecommuniceerd via www.ijkingstoets.be/coronamaatregelen.

Inschrijven voor ijkingstoets

Start inschrijvingen: 1 maart 2021

De inschrijvingsperiode sluit telkens twee weken voor de sessie. Schrijf je in voor 20 juni voor de eerste sessie en voor 30 juli voor de tweede sessie.

Via www.ijkingstoets.be

Voor welke UGent-opleidingen?

De ijkingstoets is bedoeld voor studenten die starten in een bacheloropleiding. Voor studenten die starten in een schakelprogramma is de ijkingstoets nooit verplicht, maar wel mogelijk.

Sessie 5 juli 2021 Sessie 13 augustus 2021
Biochemie en biotechnologie x
Burgerlijk ingenieur-architect (VERPLICHT!) x x
Burgerlijk ingenieur (VERPLICHT!) x x
Industrieel ingenieur: bio-industriële wetenschappen (VERPLICHT!) x x
Bio-ingenieurswetenschappen x x
Industrieel ingenieur: biowetenschappen (VERPLICHT!) x x
Biologie x
Chemie x
Diergeneeskunde (VERPLICHT!) x x
(Toegepaste) Economische wetenschappen x
Farmaceutische wetenschappen x
Fysica en sterrenkunde x x
Geografie en geomatica x
Geologie x
Handelsingenieur x
Handelswetenschappen x
Industrieel ingenieur: bouwkunde – landmeten – chemie – elektromechanica – elektrotechniek – automatisering – elektronica-ict – informatica (VERPLICHT!) x x
Industrieel ingenieur: industrieel ontwerpen (VERPLICHT!) x x
Industrieel ingenieur: machine- en productieautomatisering (VERPLICHT!) x x
Informatica x x
Wiskunde x x