IJkingstoetsen aan de UGent

Inschrijven

De inschrijvingen gaan open op donderdag 15 januari 2023 (voor beide sessies).

Voor de eerste sessie sluiten de inschrijvingen op 15 juni en voor de tweede sessie op 15 augustus (telkens middernacht).

Meer info: www.ijkingstoets.be

Wat is een ijkingstoets?

De ijkingstoets is een hulp bij de overgang van het secundair naar het academisch onderwijs: aan de hand van meerkeuzevragen krijg je een beeld van je wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden en kennis in verhouding tot het verwachte instapniveau van de bacheloropleiding. Daarnaast kan je aan de hand van dit resultaat je kennis en vaardigheden vergelijken met die van andere deelnemers.

Verplicht en niet-bindend?

Voor sommige opleidingen is deelname aan een ijkingstoets verplicht om te kunnen inschrijven voor het academiejaar 2023-2024. Dat zijn de zogenaamde starttoetsen:

  • Ingenieurswetenschappen (Burgerlijk ingenieur)
  • Ingenieurswetenschappen: architectuur (Burgerlijk ingenieur-architect)
  • Industriële wetenschappen (Industrieel ingenieur)
  • Fysica en sterrenkunde
  • Wiskunde
  • Farmaceutische wetenschappen
  • Biomedische wetenschappen
  • Bio-ingenieurswetenschappen
  • Biowetenschappen (Industrieel ingenieur)
  • Bio-industriële wetenschappen (Industrieel ingenieur)

Enkele dagen na je deelname wordt je deelnameattest automatisch toegevoegd aan je inschrijvingsdossier. Je hoeft hiervoor dus niets te doen.

Het resultaat van je deelname aan de ijkingstoets is niet bindend: de universiteit kan je inschrijving niet weigeren op basis van je resultaat. Het gaat dus niet om een toelatingsexamen! Echter: slaag je niet voor de ijkingstoets van de opleiding waarvoor je wenst in te schrijven (of een compatibele ijkingstoets die gelijkaardige competenties toetst) dan ben je verplicht een remediëringstraject te volgen om jouw voorkennis bij te spijkeren.

Voor alle andere opleidingen die een ijkingstoets organiseren is deelname aangeraden, maar niet verplicht.

Waar en wanneer?

De ijkingstoetsen 2023 vinden plaats op 3 juli 2023 en 26 augustus 2023 (sommige opleidingen). De ijkingstoetsen worden georganiseerd op de campussen van de Vlaamse universiteiten.

Voor welke UGent-opleidingen?

De ijkingstoets is bedoeld voor studenten die starten in een bacheloropleiding. Voor studenten die starten in een schakelprogramma is de ijkingstoets nooit verplicht, maar wel mogelijk.

IJKINGSTOETS
(niet verplicht)

STARTTOETS
(verplichte ijkingstoets)

SESSIE 3 JULI 2023
SESSIE 26 AUG 2023
Biochemie en biotechnologie x x
Biomedische wetenschappen x x x
Burgerlijk ingenieur-architect x x x
Burgerlijk ingenieur x x x
Industrieel ingenieur: bio-industriële wetenschappen x x x
Bio-ingenieurswetenschappen x x x
Industrieel ingenieur: biowetenschappen x x x
Biologie x
  x
Chemie x x
(Toegepaste) Economische wetenschappen x x
Farmaceutische wetenschappen x x x
Fysica en sterrenkunde x x x
Geografie en geomatica x x
Geologie x x
Handelsingenieur x x
Handelswetenschappen x x
Industrieel ingenieur: bouwkunde – landmeten – chemie – elektromechanica – elektrotechniek – automatisering – elektronica-ict – informatica x x x
Industrieel ingenieur: industrieel ontwerpen x x x
Industrieel ingenieur: machine- en productieautomatisering   x
x x
Informatica x x
Wiskunde x x x

Uitzonderingen

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een vrijstelling van deelname aan de ijkingstoets of een vrijstelling van de verplichte remediëring?

Bekijk de uitzonderingen op ijkingstoets-starttoets