IJkingstoetsen aan de UGent

Wat?

De ijkingstoets is een hulp bij de overgang van het secundair naar het academisch onderwijs: aan de hand van meerkeuzevragen krijg je een beeld van je wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden- en kennis in verhouding tot het verwachte instapniveau van de bacheloropleiding.

Verplicht of niet verplicht?

  • Sommige opleidingen hebben een verplichte ijkingstoets. Dit wil zeggen dat je moet deelnemen aan de toets om te mogen inschrijven in de opleiding.
  • Sommige opleidingen hebben een niet-verplichte ijkingstoets waaraan je vrijblijvend kan deelnemen. Dit wordt sterk aangeraden omdat je dankzij het advies een beter zicht krijgt op je academisch potentieel én je je beter kan voorbereiden op een goede start aan de universiteit.

Niet-bindend

Het resultaat van je deelname aan de ijkingstoets is nooit bindend: de universiteit kan je inschrijving niet weigeren op basis van je resultaat. Het gaat dus niet om een toelatingsexamen! De toets is een hulpmiddel om te reflecteren of je voldoende voorbereid bent om te starten aan een opleiding.

Meer informatie: www.ijkingstoets.be

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Faculteit Diergeneeskunde

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Faculteit Wetenschappen