A-Z voor studenten

Deze lijst bevat de meest gezochte links op deze website. Voor andere onderwerpen gebruikt u de zoekfuncties voor het studentenportaal of voor alle UGent-sites.

 

A ¦ B ¦ C ¦ D ¦ E ¦ F ¦ G ¦ H ¦ I ¦ J ¦ K ¦ L ¦ M ¦ N ¦ O ¦ P ¦ R ¦ S ¦ T ¦ U ¦ V ¦ W ¦ Z

 

A

Aanspreekpunt student & functiebeperking
Academische kalender

Account bekomen
Adreswijziging
Afdeling Internationalisering
Afdeling Studieadvies
Agenda UGent-activiteiten
Aleph catalogus
Alumniwerking
Arbeidsongeval (bij stage)
Associatie Universiteit Gent
Athena (softwareplatform)
Attesten trein, kinderbijslag, inschrijving

B

Bachelor
Beeldbank
Bereikbaarheid
Bestuursorganen
Bibliotheek
Bindende voorwaarden
Boekentoren
Bijzonder studentenstatuut
Buitenlandse studieverblijven, stages en beurzen
Bruikleen bibliotheek

C

Cafetaria's
Campuskaart
Campussen
Centauro
Centrale studentenadministratie
Contactgegevens
Creditbewijs
Creditcontract
Cultuur
Curriculum

D

Databanken
Dierenkliniek
Digitale bibliotheek
Diploma
Diplomacontract
Directies
Diversiteits- en genderbeleid
Dyslexie en studie
Doctoraatsopleiding
Doctoraatsverdedigingen
Doctoral Schools
Doctoreren
Duplicaat diploma
Durf Denken
Duurzaamheid

E

E-boeken
E-bronnen
E-mail
E-mailetiquette

E-nieuwsbrief voor studenten
E-tijdschriften
ECTS:uitwisseling studieresultaten
Educatief verlof
Eduroam
Eensluidende kopie diploma
Epurse
Erasmus
Erkenning buitenlands diploma hoger onderwijs
Eerder verworven competenties (EVC) en kwalificaties (EVK)
Examenreglement
Examenrooster
Examens

F

Facultaire Commissies voor Internationalisering (FCI)
Facultaire bibliotheken
Facultaire studentenadministratie (FSA)
Faculteiten
FaculteitenKonvent
Faculteitsraad
FAQ: veelgestelde vragen
Feedback en inzage examens
Fietsenherstelplaats
Fietsverhuur
Flexibel studeren
Functiebeperking

G

Geïndividualiseerd traject (GIT)
Gentse StudentenRaad
Gezondheid op stage
GUIDe
GUSB

H

Handicap
Helpdesk ICT
Herinschrijving
Het Pand
Hogeronderwijsregister
Huisstijl
Huurtoelage studentenhomes

I

ICT-helpdesk
IT-faciliteiten
Infodagen bacheloropleidingen
Infomomenten masteropleidingen
Inschrijven aan de UGent
Inschrijvingsgeld
Interbibliothecaire bruikleen
Internationale Onderwijsprogramma's
Internationalisering
Interuniversitair examenreglement
Introductiedagen nieuwe studenten

J

Jaarverslag UGent
Jobstudent
Jobsites

K


Kalender

Kinderbijslag
Klachten
KMO-portefeuille
Kringloopwinkel

L

Laattijdig inschrijven
Labo- en werkplaatsreglement
Leefloon
Leerkrediet
Lerarenopleiding
Lesrooster
Levenslang leren
Logo UGent
Loopbaanadvies
Lokalenverhuur

M

Maandblad UGent
Mail
Master (na bachelor)
Masterproef
Masters

Menu's studentenresto's
Milieuzorg
Minerva
Monitoraat

Musea UGent

N

Nederlands voor anderstaligen
Nieuwsbrief voor studenten
Notebookactie
Noodoproep
Nieuwsoverzicht

O

OASIS
Ombudsdiensten

Onderwijs-en examenreglement
Onderwijsevaluaties door studenten
Onderzoeksfinanciering
Ongeval: aangifte
Online aan de UGent
Open universiteit
Op kot in Gent
Opleidingscheques
Opleidingen UGent
Ontwikkelingssamenwerking: beursmogelijkheden

P

PC-knooppunten
Pedel
Permanente vorming
Persberichten
Persoonlijke/psychologische problemen
PhD
Plattegronden
Postgraduaatsopleiding
PreventieStudenten
Prikongeval
Print- en kopieerkaart

Privacyregeling
Proclamatie
Puntenbriefje

R

Registratie studenten met een functiebeperking
Restaurants en cafetaria's

S

Schakelprogramma
Shop (ICT)
Shop (UGent-souvenirs)
Sociaal statuut
Sociale Dienst studenten
Solliciteren
Specifieke lerarenopleiding
Sporten aan de UGent
Spreiden van de studies

Stage
Stopzetten studies
Student in Gent
Studentenactiviteiten
Studentenadministratie

Studentenartsen
Studentenhomes
Studentenjobs
Studentenkaart
Studentenrestaurants
Studentenverenigingen
Studentenvoorzieningen
Studeren en werken
Studieadvies
Studiebeurs

Studie- en studentenbegeleiding

Studiefinanciering
Studiegeld
Studiegids

Studiekiezer

Studiekosten
Studielening
Studieloopbaanadvies
Studieondersteuning
Studiepunten
Studietoelagen Vlaamse Overheid

Studieverandering
Studievoortgang

T

Taalbegeleiding en -advies
Talencentrum

Telefoonboek UGent
Toegankelijkheid rolstoelgebruikers
Toelagen en renteloze leningen van de UGent
Toelatingsexamen arts/tandarts
Toelatingsvoorwaarden opleidingen UGent
Topsport en studie
Trajectbegeleiding
Tuchtreglement studenten

U

UGentNet
URGent FM
UGent-wachtwoord
Uitschrijven
Uitwisseling (Erasmus)
Universitair Centrum voor Talenonderwijs

Universitair Ziekenhuis Gent
Universiteitsbibliotheek
Uurrooster

V

Vacatures voor alumni
Vaccinaties studenten-stagiair
Vakantieperiodes

Veelgestelde vragen
Veranderen van studierichting
Verder studeren in binnen en -buitenland
Verhuur auditoria of lokalen
Verkiezing rector en vicerector 2017
Vermindering op het studiegeld (formulier)
Verzekeringen UGent-studenten
Vluchteling (studeren of werken als...)
Volgtijdelijkheid
Voorbereidingsprogramma
Voorzieningen voor studenten
VPN-verbinding
Vrijstelling

W

Wachtwoord
Webmail

Web of Science
Website opzetten
Welzijn en gezondheid
Werk zoeken en solliciteren
Werkstudent
Werkloosheid en studeren
Werkstudentenprogramma Rechten
Wetenschapswinkel
Wetenschapscommunicatie
Wetenschappelijke nascholing
Wijziging contactgegevens
Wijziging contracttype

Z

Zephyr